ให้ Air Asia "Refund" ค่าตั๋ว แทนที่จะ ให้เก็บ Credit Account

ทีขายตัดเงินลูกค้าทันที​ ทีคืนโยกโย๊เหลือเกิน​ เป็นฝ่ายทำผิดสัญญา.. เข้าข่ายฉ้อโกง

Duangluk Kongkhao, ตำบล คูหาสวรรค์, Thailand
1 year ago
Shared on Facebook
Tweet