ให้ Air Asia "Refund" ค่าตั๋ว แทนที่จะ ให้เก็บ Credit Account

เป็นผู้ได้รับผลกระทบโดยตรง

ธนดล พานิชพึ่งรัถ, กรุงเทพมหานคร, Thailand
1 year ago
Shared on Facebook
Tweet