ให้ Air Asia "Refund" ค่าตั๋ว แทนที่จะ ให้เก็บ Credit Account

เราจองตั๋วไปจีน4 คน บิน พ.ค 63 และไฟล์บินถูกยกเลิก สายการบินควรให้เงินคืนค่ะ ไม่ใช่ติดต่อไม่ได้และหักคอให้เรารับเครดิต ติดต่อวันละ2-3 ชั่วโมง เสียเวลาทุกวันค่ะ

Shared on Facebook
Tweet