ให้ Air Asia "Refund" ค่าตั๋ว แทนที่จะ ให้เก็บ Credit Account

Reasons for signing

See why other supporters are signing, why this petition is important to them, and share your reason for signing (this will mean a lot to the starter of the petition).

Thanks for adding your voice.

พิพัฒน์ จิระรัชนิรมย์
Oct 3, 2020
ต้องการเป็น Refund มากกว่าเพราะ Credit Account มีกำหนดระยะเวลา ทั้งที่เป็นเงินของเรา แต่คุณบินไม่ได้ก็ควรคืนเงินดีกว่า (ฝากธนาคารยังได้ดอกเบี้ย)

Thanks for adding your voice.

พิชชานันท์ พิงคประเสริฐ
Sep 10, 2020
ธุรกิจที่ยังดำเนินการอยู่แบบนี้อย่าง air asia นี้ถือว่าโกงครับ เอาเงินเขาไปตั้งหลายเดือนไม่ยอมคืนเงินดอกก็ไม่ได้

Thanks for adding your voice.

พิรเพ็ญ กาสิกพัสสตร์
Aug 23, 2020
ยังไม่ได้รับค่าตั๋วคืนเลย ตั้งแต่ มีนาคม 2563 ขอร่วมลงชื่อด้วยคนค่ะ

Thanks for adding your voice.

Duangluk Kongkhao
Jul 15, 2020
ทีขายตัดเงินลูกค้าทันที​ ทีคืนโยกโย๊เหลือเกิน​ เป็นฝ่ายทำผิดสัญญา.. เข้าข่ายฉ้อโกง

Thanks for adding your voice.

ธนดล พานิชพึ่งรัถ
1 year ago
เป็นผู้ได้รับผลกระทบโดยตรง

Thanks for adding your voice.

ศิริลักษณ์ จันทรส่องรัศมี
1 year ago
เราจองตั๋วไปจีน4 คน บิน พ.ค 63 และไฟล์บินถูกยกเลิก สายการบินควรให้เงินคืนค่ะ ไม่ใช่ติดต่อไม่ได้และหักคอให้เรารับเครดิต ติดต่อวันละ2-3 ชั่วโมง เสียเวลาทุกวันค่ะ

Thanks for adding your voice.

ระภิ คำมา
1 year ago
ฉันอยากได้เงินค่าตั๋วคืน

Thanks for adding your voice.

Pinky Tourmaline
1 year ago
เห็นด้วยว่าควรจะต้องคืน เพราะเอาเงินเราไปดองไว้นานมากเกินไปแล้ว อีกอย่างเกลียดระบบAIมาก

Thanks for adding your voice.

รุ่งอรุณ รุ่งอรุณบุนนาค
1 year ago
เห็นด้วย

Thanks for adding your voice.

Niyom Saranrittichai
1 year ago
เข้าใจว่าเป็นเหตุสุดวิสัย ไม่มีใครอยากให้เกิด แต่เมื่อไม่สามารถบินได้ ก็ควรคืนเงอนลูกค้า และคืนแบบโดยเร็วด้วย ไม่ใช่ดึงเวลาให้เปลี่ยนเป็นคืนเครดิต