Yükseköğretim Bitiren Gazi, Gazi Yakınları ve Şehit Yakınları İçin İntibak Yapılması.

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 200.


Atandıktan sonra Üniversite öğrenimi tamamlayan Gazi, Gazi Yakınları ve Şehit yakınlarının bir defaya mahsus kadro intibakı yapılmalıdır.