Tik Tok’un Türkiye faâliyetlerini nihâyete erdirmek

Tik Tok’un Türkiye faâliyetlerini nihâyete erdirmek

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 100.
100 imzaya ulaşıldığında, bu kampanyanın öne çıkarılan kampanyalarda yer alma ihtimali artar.
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafına Yavuz Turgut Ulusoy bu kampanyayı başlattı

Zâten tâlibinin kolaylıkla ahlaksızlığa maâlesef erişebildiği memleketimizde artık tâlib olmayanlar da internet ve YouTube reklâmları gibi mecrâlar vâsıtasıyla bu ahlaksızlıklara ortak edilmeye dâvet ediliyor veyâ teşvîk ediliyor . Ülkemizin Dînî , ahlâkî ve Kültürel değerleriyle tamâmiyle zıt olan bu sosyal medya mecrâsının kapatılması en azından her elini atana , kişiliğimizden bir parça koparmasına müsaâde edilmediğinin bir alâmeti olacaktır . Mevzûbahis uygulamanın büyük-küçük , zengin-fakir dinlemeden bütün zümreleri menfî mânâda etkilediği âşikârdır . Bununla alâkadar olmak istemeyenlere dahi hiç yoktan çamuru bulaşmaktadır . Bütün duyarlı Türkiye vatandaşlarının bu mevzû hakkında elinden geleni yapması , en azından tepkisiz kalmaması elzemdir . Temennîm bu kampanyanın buna vesîle olmasıdır .

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 100.
100 imzaya ulaşıldığında, bu kampanyanın öne çıkarılan kampanyalarda yer alma ihtimali artar.