Mobingler son bulsun

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 200.


Seksenli yıllarda Dünya literatürüne giren, 2000 li yıllardan başlayarak ülkemizde de yoğunlukla konuşulur olan İş yeri kanseri olarak da tanımlanan Mobbing günümüzde de artarak devam etmektedir. Kadınlar ve dezavantajlı grup olan engelliler de bundan fazlasıyla etkilenmektedir. İşyerlerinde yıldırma, caydırma, dışlama pskolojik duygusal baskı olarak tanımlanan mobbing mağdurlarında depresyon, ağır psikolojik bunalım, intihar ve cinayetlere kadar ulaşan ağır sonuçlar yaratmaktadır Şiddet bir suç olmasına rağmen de mobbingin de pskolojik bir şiddet sayılmasına rağmen yasalarda doğrudan doğruya mobbingle ilgili hükümler bulunmamaktadır. Bizler işyerlerinde mobbingin daha sık denetlenmesi ve bu konuda tamamen mobbingi içeren yasalar oluşturulması yönünde kampanya başlatıyoruz