Şehit ve Gazi Yakınları İçin Kanun da Değişiklik.

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 100.


 

          3713 sayılı Kanunun 15. Maddesine göre DPB tarafından atama teklifinin yapıldığı tarihte öğrenim durumları itibariyle ihraz ettikleri unvanları 190 sayılı Kanun hükmünde Kararnamenin eki cetvelinde yer alanlar, bu unvanlara ilişkin kadro veya pozisyonlara Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca sınava tabi olmaksızın atanırlar ibaresi yer almıştır.

            Bu Kanuna istinaden halen okumakta olan biri olarak öğrenim durumları itibariyle İhraz ettiğimiz yani kazanmış olduğumuz hak diploma alınca bu unvan ve kadroya geçmek olması gerektiği kanaatindeyim. Herhangi bir hak kaybının olmaması için 3713 sayılı Kanununun 15. Maddesinde düzenleme yapılmasını, atama teklifinin yapıldığı tarihte öğrenim durumları itibariyle ihraz ettikleri ve atama teklifinin yapıldığı tarihte okumakta olanların mezun olduklarında unvanları 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki cetvelinde yer alanlar unvanları olarak değiştirilmesini talep etmekteyim.

 Bugün Hüseyin Hüsnü imzanı bekliyor!

Hüseyin Hüsnü Çınar bu imza kampanyası için senin desteğini bekliyor: «Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı: Şehit ve Gazi Yakınları İçin Kanun da Değişiklik.». Hüseyin Hüsnü ve imza atan diğer 27 kişiye katıl.