Çocuklarımızın daha sağlıklı bireyler olması için “okullarda sosyal hizmet” gelsin!

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 100.


Okul Sosyal Hizmet Uzmanları, öğrencilerin zihinsel, duygusal, davranışsal, bilişsel ve sosyal işlevlerini sürdürmeleri ve geliştirmelerini sağlamak suretiyle okulun akademik misyonunu karşılama becerisi kazanmasına yardım eder.

Okul sosyal hizmet servisleri, aidiyet ve bağlılık duygusunu destekleyen pozitif okul iklimini geliştirmeyi, pozitif ilişkiler geliştirmeyi ve öğrencilerin, okulun ve çevresinin faydalanabileceği özsaygı ve güçlendirmeyi arttırmayı teşvik eder.

Bu yüzden biz sosyal hizmet uzmanları “Okul Sosyal Hizmet” projesinin bir an önce hayata geçmesini istiyoruz.