#Çocuk bedenime dokunma

#Çocuk bedenime dokunma

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 100.
100 imzaya ulaşıldığında, bu kampanyanın öne çıkarılan kampanyalarda yer alma ihtimali artar.
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafına Esma Tsdmr bu kampanyayı başlattı

ÇOÇUK İSTİSMARI                                                          Çocuk istismarı veya çocuğa karşı kötü muamele; sorumluluk,güven ve yetenek ile ilgili genel durumda çocuğun sağlığına,yaşamına,gelişimine ve değerine zarar verebilen fiziksel veya emosyonel kötü davranışı,cinsel istismarı,ihmali,her türlü ticari çıkar için çocuğun kullanılmasını içeren davranışlardır

İSTİSMAR ÇEŞİTLERİ                                                         Fiziksel İstismar                                                                Duygusal İstismar                                                            Cinsel İstismar           

FİZİKSEL İSTİSMAR                                                   Çocuğun kaza dışı yaralanmasıdır.                            %0.45/%64 sıklıkta görülmektedir.Çok büyük bir kısmı sağlık kayıtlarına girmemektedir

DUYGUSAL İSTİSMAR                                                     Ebevyn ve çevredeki diğer yetişkinlerin,çocuğun yetenekleri üzerinde;                                                      İstek ve beklentiler içinde olmaları, saldırganca davranmalarıdır.

CİNSEL İSTİSMAR                                                             Çocuğun, kendisinden büyük bir kişi tarafından cinsel doyum için zorla veya ikna edilerek kullanılmasıdır.

İSTİSMARA MARUZ KALAN ÇOCUKLARDA                   Tekrarlayıcı, rahatsız edici düşünceler                           Olayla ilgili kâbuslar                                                   Uykuya dalma güçlüğü                                                 Öfke patlamaları                                                               Konsantrasyon güçlüğü                                                   Depresyon                                                                         Anksiyete bozukluğu                                                       Düşük benlik algısı                                                           İntihar davranışları gözlemlenir.  

ÇOCUK İSTİSMARINI NASIL ÖNLEYEBİLİRİZ?       

Birincil Koruma                                                                  Çocukların koşullarının bilinmesi,                                Ailenin koşullarının bilinmesi,                                        Bu koşulları iyileştirme çabaları,                                    Ailenin eğitimi.

 İkincil Koruma                                                                Mevcut  ihmal ve istismarı erken tanımayı ve    müdahale etmeyi,                                                             İstismar olayı ortaya çıkarıldıktan sonra çocuğun      tepkilerinin değerlendirilmesini,                                 İstismar sonrası aileye yaklaşımı,                           Gelecekte olabilecek istismara karşı çocuğun ve   kardeşlerinin korunması.

 Üçüncül Koruma                                                                İstismarın çocuk üzerinde etkilerini en aza yönelik girişimleri,                                                                      Olayın yinelenmesini önlemek için gerekenlerin yapılması.

İstismara uğramış bireylerde güven duygusu zedelenmiştir. Bu kişi ile kuracağınız bir güven ilişkisi paha biçimlemezdir.

Güven ilişkisi içinde, bireyle ona değer veren, hassasiyet gösteren ve saygı duyan bir tutum içinde olmak gerekir.  

İletişim                                                                        Kendini tanıtma,                                                          Güler yüzlü yaklaşım,                                                        El sıkışma normal, uygun bir fiziksel dokunma olsa bile hastada endişeye sebep olabilir.

Psikolojik Destek                                                            Cinsel istismara uğramış bireyin iyileşmesi istismar sorumluluğunun tamamen istismarcıya yüklenmesiyle başlar.                                                                          Bunda başarısız olunursa bireyin öz suçluluk ve günahkârlık duyguları, bireyin yaşamını felce uğratmaya devam eder.                                                  Diğer insanlarla temas kurmaya ihtiyaç duyarlar.

Özgüven Geliştirmek                                                        Çocukluğunda istismara uğramış bireylerin "zayıfım, aptalım,beceriksizim,sevilmeyen biriyim,iticiyim" gibi negatif cümleleri içeren monologları vardır.                  Bu olumsuz değerlendirmeler;bireylerin kendilerini istismar etmelerine,zayıf, güçsüz kalmalarına yol açar.                                                                                     Bireye negatif düşüncelerini pozitifleriyle değiştirmeleri öğretilmelidir.

Anksiyeteyi Azaltmak                                                      İstismara uğramış bireyin anksiyetesi genellikle yüksek olduğu için anksiyeteyi azaltmaya yönelik çalışma kaçınılmazdır.                                                      Solunum egzersizleri ve gevşeme tekniklerini bilen bireyler,genellikle panik atak oluşumunu engelleyebilirler.                                                                  Solunum-gevşeme tekniklerinin öğretilmesi ve anksiyetelerini kendileri azaltmayı başarana kadarki gevşeme aşamalarında hasta ile konuşulmalıdır.

  "ÇOCUKLAR ÇİÇEKTİR ONLARI SOLDURMAYALIM"

 

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 100.
100 imzaya ulaşıldığında, bu kampanyanın öne çıkarılan kampanyalarda yer alma ihtimali artar.