Kampanya Kapatıldı

2828 sayılı torba yasa tasarısındaki 2014 yıl kaldırılsın.Herkes yararlansın.

Bu kampanya 190 destekçiye ulaştı


TBMM'ye sunulan 75 maddelik torba kanun tasarısının 25.maddesinde yer alan; 2828 sayılı Kanuna eklenen geçici 16 ncı madde ile, daha önce ek 1 inci madde kapsamında istihdam edilenlerden öğrenim durumlarına uygun kadrolara atanamamış olanların, kurumların kadroları ve ihtiyaçları gözönünde bulundurularak, maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren öğrenim durumlarına uygun kadrolara atanmaları öngörülmektedir.Ayrıca, bu düzenlemenin yürürlük tarihinden önce hak sahibi olanlar için beş yıllık başvuru süresi getirilmekte ve sürenin bu maddenin yürürlüğünü takip edecek şekilde başlaması amaçlanmaktadır.

Ama tasarı komisyona 2014'ten sonra işe giren kişilerin öğrenim durumlarına göre uygun kadrolara yerleştirilecekleri olarak kabul edildi.

Ya öncesii önceden 2828 tabii işe giren okuyanlara ne olacak, kpss'den önce ikametgah adresin bulunan İşlerin Kurumlarından sadece y.hizmetli işi geliyordu,  bize tercih sunulmadı öğrenim durumumuza göre,  hepimiz aynı kaderi paylaştık.Neden yıl kavramı getirilmeye çalışılıyor lütfen okuyan ve işe girdikten sonra öğrenim durumunu yükseltenlerede aynı hak tanınsın. hayalleri olanlara engel olmayalım.Eşit hak istiyorum.Yıl kaldırısın.Özellikle 15 yıldır görevde yükselme sınavı açmayan Emniyet Müdürlüklerinde çalışan meslek lisesi, ön lisans ve 4 yıllık üniversite mezunu olup yardımcı hizmetli olarak çalışanların hakları ne olacak."Zamanında işe gireyim de hayata atılayım diye işe giriyorlar öğrenimlerini yarıda bırakıyorlar."diyor sayın bakanımız madem okumamıza teşvik ve mazur olmamız bizimde sesimizi duyan olur mu?

 

 Bugün Cenap imzanı bekliyor!

Cenap İnanır bu imza kampanyası için senin desteğini bekliyor: «Aile ve Sosyal Politakalar Bakanlığı: 2828 sayılı torba yasa tasarısındaki yıl kaldırılsın.Herkes yararlansın.». Cenap ve imza atan diğer 189 kişiye katıl.