Petition Closed
Petitioning T.C. Adalet Bakanı Sayın Sadullah Ergin

Aile İçi Cinsel Tecavüz Ayrı Bir Suç Olarak TCK'da Yer Alsın!

Yetişkinlerin bilinçlenmesi ve çocukları cinsel istismardan ve aile içi cinsel tecavüzden koruması zorunludur. Her türlü istismardan koruyan devlet çocuklarımızı korumak zorundadır.Yasaların caydırıcılığının arttırılması ve ensestin TCK'da ayrı bir suç olarak yer alması sağlıklı çocukların yetişmesi için önemlidir. Birinci kuşak hakkımız olan'beden dokunulmazlığı' bağımlı ve gelişimsel olarak olgunlaşmamış çocuklar için de geçerlidir.Bu kampanyaya destek vermek her bireyin insanlık borcudur.

Letter to
T.C. Adalet Bakanı Sayın Sadullah Ergin
TCK'nın amacının birincil maddesi olan kişi hak ve özgürlüğünü koruma ilkesi bağlamında, aile içi tecavüzün TCK'da ayrı bir suç olarak yer alması ve caydırıcı olması gereklidir. Yaşanan cinsel tecavüz olayları gizli kalmamalı, cinsel istismar kurbanı çocuklar, özel çocuk koruma evleri tarafınca korunmalıdır. Aile içi tecavüz suçu ayrı bir başlık ile TCK'da yer almalı, faillere ağır ceza uygulanmalıdır. Hiç kimsenin onay vermeye muktedir olmayan, psikoseksüel gelişimini tamamlamamış çocukları cinsel dürtüleri doğrultusunda kullanmaya hakkı yoktur.