5000 Sosyal Çalışmacı istihdâmı talep ediyoruz!! Hedef: 5000 imza!

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 5.000.


Sosyal hizmet uzmanları olarak yetersiz istihdam sebebiyle işsizlik problemiyle karşı karşıya kalmaktayız. Yoksulluğun, kadına yönelik şiddetin, cinsel ve fiziksel istismar vakalarının bu denli arttığı, dezavantajlı bireylerin hizmetlerden bu denli yoksun olduğu bir ortamda sosyal hizmet faaliyetlerinin gelişimi Sosyal Çalışmacı istihdamı ile mümkündür. Mikro, mezzo ve makro boyutta hazırlanan çalışmalarla, sosyal hizmet müdahalelerine ihtiyaç duyan müracaatçıların, uygun sosyal hizmet faaliyetlerine erişimi sağlanır. Bu hizmetlerin uygulayıcıları Sosyal Çalışmacılardır. Bireyin sosyal işlevselliğini artırmayı amaçlayan hayata tekrar katılımını sağlamak için mücadele veren ve bireyin yüksek yararını gözeten Sosyal Çalışmacılar, sosyal hizmet faaliyeti yürüten kurum ve kuruluşlarda daha çok yer almalıdır. Kendi bakanlığımız olan, Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından 5000 Sosyal Çalışmacı istihdamı talep ediyoruz.