Kamuya gecirilen isciler 2019 Kamu Toplu İs Sozlesmesine dahil edilmeli

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 1.000.


Sayin Bakanim, bizler uzun yıllar alt işveren (taşeron) yanında çalıştık. Devletimiz, hükümetimiz 24 Aralık 2017 tarihinde yayınladığı 696 sayılı KHK ile bizlere sürekli işçi kadrolarına geçme imkanı tanıdı. 375 Sayılı KHK’nın geçici 23 maddesinin uygulanmaya başlanmasıyla birlikte, bağlı bulunduğumuz idarece, kamu kurumuna sürekli işçi statüsüne geçirilmiş bulunmaktayız. Öncelikle devletimizin biz işçilerine böyle bir imkan tanımasından ve sahiplenmesinden dolayı başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN olmak üzere, Dönemin Başbakanı Sayın Binali YİLDİRİM, Calisma Bakani Sayin Julide SARİEROGLU,ilgili Bakanlara, emegi geçen herkese minnettarız.

Son zamanlarda yaşanan dış kaynaklı ekonomik saldırılar ve döviz kurunda beklenmedik ani yükselişler nedeniyle biz işçiler olarak enflasyon karşısında maddi kayıplar ve büyük geçim sıkıntıları yaşamaktayız.

Kamuya geçirilen işçilere Yüksek Hakem Kurulu tarafından yayınlanan ücret, mali ve sosyal haklar uygulanmaktadır. Aynı işi yaptıkları eski kadrolu işçilerle eşit hak ve ücretler sağlanmamıştır.

Öte yandan kamuya geçirilen işçilerin toplu iş sözleşme hakkı 2020 yılına kadar askıya alınmıştir.

Yeni ekonomik programa göre Türkiye’de 2018 yılı için enflasyon hedefi yüzde 20,8; 2019 yılı için enflasyon hedefi 15,9’dur.Ancak kamuya geçirilen biz işçilere Yüksek Hakem Kurulu tarafından karara bağlanan toplu iş sözleşmesi hükümlerine göre 6 ayda bir yüzde 4 ücret artışı yapılması öngörülmektedir. Enflasyonun yüzde 20’lerin üzerine çıktığı koşullarda işçilerin yüzde 8’lik ücret artışı, 2019 ve 2020 yılları da bizim için iç açıcı gözükmemektedir. Bu durum, reel ücretimizin ciddi oranda gerilemesine ve işçilerin yoksullaşmasına yol açmaktadır.

Ayrıca, söz konusu toplu iş sözleşmesi hükümlerinde öngörülen sosyal hak ve yardımlar için 2018, 2019 ve 2020 yıllarında herhangi bir artış öngörülmemiştir. İşçilere sağlanan ve zaten oldukça düşük düzeyde ve yetersiz olan çocuk, yemek, yol, yakacak, öğrenim, doğum, evlenme, ölüm, askerlik, mesai ücreti ve tazminat gibi sosyal hak ve yardımlar enflasyon karşısında daha da erimektedir.

Bütün bu gerçekler ışığında.                                       a)Kamuya geçirilen işçilerin ücret ve haklarının enflasyon karşısında korunması ve geliştirilmesi                          b)Toplu İş Sözleşmesi hükümleri gereğince, 01.01.2018 tarihinde başlayıp 31.10.2020 tarihinde son bulacak %4+4 oranında verilen zam oranlarının yetersiz kalması nedeniyle, 2019 yılında kamu işçileriyle yapılacak olan Kamu Çerçeve Sözleşmesi Protokolüne dahil edilmesi,yapılacak olan bu protokolün bütün işçileri kapsamasını                                           c) Esitligin saglanmasi ve kamuya gecirilen iscilerin gecirildigi kamu idaresindeki toplu is sozlesmesinden yararlanabilmesi.                                      d) Anayasal hak olan basta tayin hakki olmak uzere gorevde yukselme ve terfi hakki verilmesi.                            e)Bizlerin Bakani olarak Devlet buyugumuz olarak enflasyon karşısında eriyen ücretlerimizde ve ozluk haklarimizda iyileştirmeler yapılması konusunda sizlerden gayret sarfetmenizi Arz ve Talep eder Saygılar sunarız.