Ons wil Steve terug he op die AIG verhoog!!!

Ons wil Steve terug he op die AIG verhoog!!!

0 have signed. Let’s get to 7,500!


Wie voel ook dat Steve die begin van Afrikaans Is Groot was, en nou moet hy net terug staan!

Steve moet deel wees.