Afetlerden Etkilenen Kadınların Temel İhtiyaçları Önceliklendirilsin

Afetlerden Etkilenen Kadınların Temel İhtiyaçları Önceliklendirilsin

10.251 kişi imzaladı. Hedefimiz 15.000.
Başlama tarihi:
Muhatap:
AFAD ve

Bu kampanya neden önemli?

Başlatan: Doga Tamer

Afet bölgelerinde kadınlara çok acil ped, tampon, iç çamaşırı gibi hijyen ürünleri temin edilsin ve yeterli miktarda tuvalet ve hijyen tesisi kurulsun.

Şubatta yaşanan depremlerin ardından kadınların yaşadıklarına bir bakalım:

“Çok pis. Yıkanamıyorum, çocuklarımı yıkayamıyorum. Sadece kendimizi ıslak mendillerle silmeye çalışıyoruz. Hijyenik pedimi değiştirecek bir yer bulmakta zorlanıyorum. … Çadırın fermuarı her açıldığında birinin gireceğinden korkuyorum. Çocuklarımı korumak için geceleri uyumuyorum.”

                                                                              - Emel Özkılsız (Gaziantep)

“Kadınlar olarak en çok ihtiyacımız olan şey seyyar tuvaletler. Tüm erkekler ve kadınlar aynı tuvaleti kullanıyor. Çok kalabalık, hastalık kapmaktan endişe ediyorum.”

                                                                                 - Nurcan Sayılır  (Adana)

“[Kadınlar] Tehdit altında hissediyorlar. Örneğin, yemek sırasına girdiklerinde, arkalarında bir erkek varsa tedirgin oluyorlar. Burada polisler var ama yine de korkuyorlar. Ayrıca çocuklarının istismar edilebileceğinden kaygılılar.”

                                                                                   - Zeynep Karakurt (Gaziantep’teki Masal Park barınağında gönüllü)

Afetler coğrafya ya da cinsiyet seçmiyor, ama afet sonrası etkilere bakıldığında, kadınların afetlerden daha çok etkilendiği ortaya çıkıyor. Kadınlar, afetlerden sonra yaşanan felaketlerde temel ihtiyaçlara ulaşamıyor, bakım emeğinin altında eziliyor, sağlık hizmetlerine erişemiyorlar. AFAD tarafından yayınlanan Türkiye Afet Müdahale Planı’nda kadınlar ile ilgili tek bir politika yok!  

▶️Afet Yönetiminde Eşitlik için Taleplerimiz: 

o   Afet sonrası yardımlarda ped, tampon, diğer hijyen ürünleri, iç çamaşırı temini önceliklendirilsin, ivedilikle temin edilsin.

o   Yardım dağıtım noktaları karanlık ve kuytu köşelerde kurulmasın, herkes için erişilebilir olsun. 

o   Yeterli miktarda tuvalet ve hijyen tesisi kurulsun, kadınların ve kız çocuklarının güvenliği açısından içeriden kilitlenebilir olsun.

o   Barınma alanlarında kalan kadınlar ve çocuklara yönelik şiddet ve cinsel şiddete yönelik önlemler alınsın.

o   Afet yönetim planları toplumsal cinsiyete duyarlı yapılsın.

o   Afet risk azaltma politikalarında kadınların cinsiyeti nedeniyle maruz kalabileceği ayrımcılıklar gözetilerek risk değerlendirmesi yapılsın ve risk azaltma hedefleri konsun.

o   Öncelikli olarak afet riski taşıyan bölgelerdeki kadınlara temel afet farkındalık dersi verilsin.

o   Afetlerden etkilenen kadınların ve bakmakla yükümlü oldukları diğer bireyler için vakit geçirmelerini sağlayacak alanlar kurulsun. 

o   Sahra kuaförleri kurulsun.

o   Şiddet riski altında kadınların afet bölgelerinde, şiddete karşı psikolojik, yasal ve sosyal desteklere erişimi konusunda öncelikli politikalar hazırlansın ve uygulansın.

Ayrıca Türkiye depremlerin yanı sıra iklim krizi kaynaklı afetlere karşı en hassas ülkelerden bir tanesi. İklim krizinin etkisiyle sel felaketleri, kuraklık, sıcak hava dalgaları ve yangınlar ne yazık ki artacak. Ve kadınlar ne yazık ki  bu felaketlerden her zaman en fazla etkilenen olacaklar… Örneğin, iklim krizi kaynaklı sıcak dalgaları hakkında yapılan bilimsel araştırmalar, sıcak dalgalarına bağlı ölüm oranlarının kadınlarda daha yüksek olduğunu ortaya koyuyor. 2003 yılında yapılan bir bilimsel araştırmada kadın ölüm oranlarının %15 daha fazla olduğu ispat edilmiş. Kuraklık gibi tarımsal faaliyeti derinden etkileyen iklim krizi, kadın çiftçileri farklı biçimlerde zorluklarla baş başa bırakıyor. 

İşte bu sebeple, toplumsal cinsiyete duyarlı afet yönetim planları yapılmasını, kadınların en temel ihtiyaçlarının göz ardı edilmemesini talep ediyoruz.

 

10.251 kişi imzaladı. Hedefimiz 15.000.