Creació d'una xarxa de carrils bici a Badalona

Creació d'una xarxa de carrils bici a Badalona

0 personas han firmado. ¡Ayuda a conseguir 100!
Con 100 firmas, es más probable que esta petición aparezca entre las peticiones recomendadas
Joel CAMPOS ha iniciado esta petición dirigida a Administració municipal de Badalona y

Volem que s'implementi a Badalona una xarxa municipal de carrils bici que permeti la fàcil i segura mobilitat de ciclistes (i altres vehicles similars com ara patinets elèctrics, etc) pel municipi de Badalona. Considerar que aquests vehicles han de circular per la carretera és un gravíssim error ja que posa en perill als usuaris i usuaries que porten aquests vehicles i fa que molta gent, per por, no els fagi servir.

Califiquem d'insuficient la feina feta fins ara en relació amb aquest tema ja que, actualment, existeixen molt pocs carrils bici. Alguns dels pocs que existeixen son trams molt curts que no arriben als 50m (exemple de Canyadó).

Als veïns i veïnes de Badalona ens agradaria considerar les bicicletes, els patinets i altres com a vehicles viables (sense perill d'accident). Per fer-ho, necesitem una bona xarxa de carrils bici.

Amb aquesta petició, volem fer arribar a l'administració de Badalona una bona xifra de Badalonins i Badalonines que volem fer servir vehicles sostenibles de forma segura.

Esperem que signis!

0 personas han firmado. ¡Ayuda a conseguir 100!
Con 100 firmas, es más probable que esta petición aparezca entre las peticiones recomendadas