Rakı Festivali İptal Edilsin

Kampanya Kapatıldı

Rakı Festivali İptal Edilsin

Bu kampanya 2.290 destekçiye ulaştı

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı ve tarafına Asımın Nesli Kültür ve Sanat Derneği bu kampanyayı başlattı

Uyuşturucu Maddeler ve alkollü içecekler hem dini esaslarca hem uluslararası kaideler çerçevesinde ve hem de mevcut T.C Anayasasına göre teşviki men edilmiş olan ve gençlikten uzak tutulması gerekli görülen zararlı alışkanlıklar arasındadır. 

Yüce Allah (c.c.) Kur’an-ı Kerim’in Mâide Suresi 90. Ayetinde “Ey iman edenler! İçki, kumar, dikili taşlar (putlar) ve fal okları şeytan işi birer pisliktir. Bunlardan kaçının ki, kurtuluşa eresiniz.” diye emir buyurmaktadır.

T.C anayasasının “Gençliğin Korunması” başlıklı 58. Maddesine göre de “Devlet, gençleri alkol düşkünlüğünden, uyuşturucu maddelerden, suçluluk, kumar ve benzeri kötü alışkanlıklardan ve cehaletten korumak için gerekli tedbirleri alır.” denilmektedir.

Medyaya düşen bazı haberlere göre Adana’da 12-13 Aralık 2015 tarihlerinde “RAKI FESTİVALİ” adı ile bir etkinlik düzenleneceğini öğrenmiş bulunuyoruz. Adı geçen festivalin gerçekleştirileceği mekânın da Adana’nın manevi atmosferinin yüksek olduğu bir noktada seçilmiş olması ve ayrıca bahse konu mekânın tarihi bir caminin ve bir imam hatip okulunun yakınında olması oldukça manidardır. 

Adana’nın varoş mahallelerinde uyuşturucu müptelası gençlerin sayısının her geçen gün artmış olduğu bilinen bir gerçektir. Buna mukabil Asımın Nesli Derneği olarak bizim de içinde bulunduğumuz pek çok sivil toplum kuruluşunun önleyici ıslah çabaları da maalesef yetersiz kalmaktadır.  Devletin ve sivil toplum kuruluşlarının bu kadar yoğun bir çaba içinde engel olmaya çalıştığı bir alanda gençleri zararlı alışkanlıklara özendirme potansiyeli yüksek olan böylesine çirkin bir etkinliğin Adana’da gerçekleştirilecek olması ülkemizin geleceği olan gençlerimiz açısından büyük bir talihsizliktir. 

Bahse konu etkinlik geçtiğimiz yıl da düzenlenmiş ve çok çirkin tablolar ile karşılaşılmıştır. Üstelik böylesine çirkin bir ifsat eylemine geçtiğimiz yıl Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı da lojistik destek sağladığı  kamuoyunca konuşulmaktadır.. Bu durum ise olayın vahametini ikiye katlamaktadır. Adana Büyükşehir Belediyesinin hiç olmazsa bu yıl aynı hatayı tekrar etmeyeceğini ve adı geçen iğrenç etkinliğe destek vermeyeceğini umuyoruz.

Tüm Sivil Toplum kuruluşlarımız bu konuda özel bir hassasiyet duygusu içerisindedir. 

Toplumun sağlıklı gelişimine ket vuran, Nesil ve Akıl emniyetini ortadan kaldırmaya teşebbüs niteliğindeki bu girişimin biran evvel sona erdirilmesi için başta devlet yetkilileri olmak üzere herkes üzerine düşen sorumluluğu ortaya koymalı ve bu mel’un etkinliğe engel olunmalıdır.

Bahse konu etkinlik iptal edilmelidir.

Kampanya Kapatıldı

Bu kampanya 2.290 destekçiye ulaştı