ADALET HİZMET TAZMİNATLARININ ARTTIRILARAK ÖDENMESİNİ İSTİYORUM. ÇÜNKÜ....

ADALET HİZMET TAZMİNATLARININ ARTTIRILARAK ÖDENMESİNİ İSTİYORUM. ÇÜNKÜ....

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 1.000.
1.000 imzaya ulaşıldığında, bu kampanyanın öne çıkarılan kampanyalarda yer alma ihtimali artar.
Adalet Bakanligi ve tarafına HASAN HÜSEYİN TAŞCI bu kampanyayı başlattı

Adalet Bakanlığı'na bağlı olarak çalışmakta olan personellerin birçok kamu kurumlarında çalışan personellere oranla daha zor şartlar altında çalıştığı herkes tarafından kabul edilmektedir. Bir dönem tarafımıza ödenmekte olan ulaşım, nöbet, havuz ücretleri ve herhangi bir sınırlamaya tabi tutulmaksızın fazla mesailer teker teker ellerimizden alınmıştır. Maddi anlamda büyük kayıplar yaşamamıza karşın, bunların telafisine yönelik bu güne kadar herhangi bir iyileştirme de yapılmamıştır. 
Bu itibarla, kendi kurumumuza yönelik Adalet Hizmetleri tazminatlarının arttırılarak bizlere ödenmesi kaçınılmaz bir hal almıştır.
Gerek Adalet ve Maliye Bakanlığı'nca ve gerekse siyasal organlarca bizlere maddi anlamda nefes aldıracak bu hususa ilişkin ivedi kaydıyla düzenleme yapılmasını saygıyla arz ve talep ederiz.

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 1.000.
1.000 imzaya ulaşıldığında, bu kampanyanın öne çıkarılan kampanyalarda yer alma ihtimali artar.