Yeni çek yasasında tekrar düzenleme yapılarak kasıt aranmalı destek verin

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 1.000.


Öncelikle: ekonomist.kim ve benzeri web siteler üzerinden grubumuzu bulmaya çalışan arkadaşlar için facebook gurub linkimiz aşağıdaki linkten grubumuza üye olarak yeni yasa hakkında emsal karar ve bir çok bilgiye ulaşabilirsiniz  https://www.facebook.com/groups/211319256280680/

 

İmza Kampanyası 

09.08.2016 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan çek kanunu ile ilgili maddelerde çek kaşeleten imza yetkililerine ...hamilinin şikayeti üzererine, çek tutarından az olmamak üzere adli para cezası , adli para cezası ödenmediği taktir de hapis cezasına çevrilmesi ile ilgili olarak bir çok kişi mağdur olmuştur. Ülkemizin 2015 ve 2016 yılları içerisinde Güneydoğu bölgelerinin bazılarında devam eden terör olayları, yine hemen ardından başlayan FETÖ darbe girişimi ve hemen ardından başlayan Döviz kurundaki artışlardan dolayı bir çok firma  ekonomik yıpranma içerisine girmiş ve bir çok firma  iflas etmiştir.

Ortada herhangi bir kasıt aranmazken ve ülkenin ekonomik koşullarından dolayı  ileri vadeli yazılan çeklerin vadelerinde firmalar tarafından ödememesinden dolayı yargılanmakta ve çek tutarı kadar para cezasına çarptırılmaktadır. Para cezası ödenmediği taktirde hapis cezası ile karşı karşıya kalmaktadır. 

Yeni kanunun getirdiği bu yenilik ile birlikte gerçek ve ciddi anlamda bir mağduriyet yaratmış ve yaratmaya devam etmektedir,

Örnek 1 : 2015 yılında düzenlenen ve ödeme günü 2016 yılında olan bir  çek ileri vadeli olarak düzenlenmiştir ve bu düzenleme sonucunda 2016 yılında Ülkesinde ekonomik kriz oluşmuş, ve oluşan ekonomik krizden dolayı çekleri yazılmıştır, çeklerinin yazıldığı tarihte'de  yeni bir yasa yürürlüğe girmiş ve yürürlüğe giren yasadan dolayı ceza almıştır,  burada TCK 7. maddesinde de belirtildiği  "İşlendiği zaman yürürlükte bulunan kanuna göre suç sayılmayan bir fiilden dolayı kimseye ceza verilemez ve güvenlik tedbiri uygulanamaz. İşlendikten sonra yürürlüğe giren kanuna göre suç sayılmayan bir fiilden dolayı da kimse cezalandırılamaz ve hakkında güvenlik tedbiri uygulanamaz." fakat bu madde yorumlamaya açık olduğundan dolayı ve söz konusu çek olduğundan dolayı Ceza kaçınılmazdır.

Örnek 2: Yine ülkesinin içerisinde bulunduğu ekonomik krizden dolayı, iflas eden bir firma imza yetkilisi, icra, ceza ve piskolojik alacaklı baskısı uygulanmakta'dır tüm bunlar yetmezmiş gibi zaten iflas etmiş birine adli para cezası çıkartılarak ödeme yapması istenmektedir, kişinin durumu olmadığından dolayı tüm bunları zaten yaşamaktadır, zaten çıkartılan adli para cezasını ödeyemeceği için hapis cezası kapıda kendisini beklemektedir, burada bir kasıt söz konusu olmuş olsaydı kişinin yargılanması ve adli para cezası alınması kınanmazdı.

Sizlerde tüm bu nedenlerden dolayı İcra Ceza Davalar'ında kasıt şartı aranması ve buna benzer düzenlemelerin tekrardan yapılması için imza kampanyamıza destek verin.

 

Facebook Grup Linkimiz (çek mağdurlarının yardımlaşma grubu) gruba katılım sağlayarakta güncel davalar, emsal davalar, ve bir çok bilgiye belgeye tecrübeye ulaşabilirsiniz  https://www.facebook.com/groups/211319256280680/