Kadın cinayetlerini için ağırlaştırılmış müebbet!!

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 5.000.


Gün geçtikçe artan kadın cinayetleri, cinayet denemeyecek katliamlara dur demenin vakti geldi!!! Hafif, hatta neredeyse hiç ceza almayan ve caydırıcı olmayan cezalar ve indirimler etkisi ve dolayısıyla gittikçe artmakta olan bu tür insanlık dışı olaylar için caydırıcı cezalar talep ediyoruz. Cinayet-şiddet-katliam insan dışı hiçbir türde gözükmeyen -irade sahibi olan tek tür- evren dışı bir suçtur. Hiçbir vicdana, dine, ahlaka ve felseye sığmaz. Kimse bir bireyin yaratan tarafından verilen yaşama hakkını -annelik hakkını- kendi elleriyle alamaz. Bu kabul edilemez ve kanıksanamaz bir davranıştır. Suçlu mantık ve vicdan çerçevesinde gerekli cezayı çekmeli, gerekli tedaviyi almalıdır. Bir sonraki siz olabilirsiniz...