Hattuşa Güre Termal Üyeleri Haklarını Arıyor

Hattuşa Güre Termal Üyeleri Haklarını Arıyor

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 500.
500 imzaya ulaşıldığında, bu kampanyanın öne çıkarılan kampanyalarda yer alma ihtimali artar.
Adalet Bakanligi ve tarafına Hattuşa Üye Platformu bu kampanyayı başlattı

HATTUŞA GÜRE TERMAL ÜYELERİ
BİZ BU İŞLETMENİN ORTAKLARIYIZ
LÜTFEN İMZALA ve SEN DE DESTEK OL

FAHİŞ YILDAT ARTIŞINA ÇÖZÜM İSTİYORUZ!

Hattuşa Güre Termal Tesislerinde kullanılan devre tatil ünitesi ile ortak kullanıma açık saha ve tesislerin kullanıma hazır tutulması, temizlik, bakım, onarım ve yürütülmesi karşılığı üyelerden talep edilen yıllık gider payı son üç yılda %60’tan fazla artmıştır. İşletme yönetiminin uygulamak istediği bu yıldat politikası tesislerde üye olmadan konaklamak ile üye olarak konaklamak arasında olması gereken makul farkı ortadan kaldırmaktadır. Halbuki tesise üye olan devre tatil malikleri hem kullandıkları üniteler için baştan ödedikleri bedel hem de gelecek yıllar boyunca tatillerini bu tesiste geçirme sözü vermeleri hasebiyle işletmenin mali riskini büyük ölçüde üstlenmiş durumdadırlar. İşletme yönetiminin mevcut yıldat politikası, üyeler açısından bir mağduriyet oluşturmaktadır. Çok sayıda üye talep edilen yüksek yıldat ücretleri yüzünden sahip oldukları devre tatilini kullanamama durumuyla karşı karşıya kalmıştır.

ALINAN KARARLARA KATILMAK İSTİYORUZ!

Hattuşa yönetimi kararlarını alırken üye görüşlerini etkin bir biçimde almamaktadır. Üyeler görüş ve önerilerini iletebilecekleri bir muhatap bulmakta zorlanmaktadırlar. Yönetim kurulu ya da işletmenin ilgili organlarında üyeleri temsil eden herhangi bir birim veya kişi yoktur. Halbuki üyeleri doğrudan ilgilendiren tüm kararlar şeffaf bir şekilde alınmalı ve gerekçeleri açıklanmalıdır. Söz gelimi, kimi sözleşmelerde belirtilmiş olduğu halde yıldatlar belirlenirken RCI üyesi tesislerin yıllık gider payı ortalamasının incelenip incelenmediği belli değildir.

VERİLEN SÖZLERİN TUTULMASINI İSTİYORUZ!

İlk sözleşmelerin üzerinden on yıl geçmiş olmasına rağmen tesis son halini bir türlü alamamıştır. Proje sürekli değişmekte, örneğin Lalezar ismi ve projesiyle yapılan satışlar birkaç yıl içinde İkra adını alarak çok başka bir hale bürünebilmektedir. Tesisin büyüme arzusunun nerede ve ne zaman biteceği belli değildir. İşletmenin sürekli büyüme halinde olması, üyelerin kendi devre tatillerini satmak ya da kiralamak istediklerinde kendilerine satış sırasında işletme tarafından verilen sözlerin tutulmasına büyük oranda engel olmaktadır.

SÖZ VERİLEN TAPULARIMIZIN VERİLMESİNİ İSTİYORUZ!

Üyeler devre tatillerini kullanırken, devre tatilden devre mülke geçiş olacağı (tapu verileceği), bunun için bir haftalık devre tatillerin iki haftaya çıkarılması gerektiği, on üç gecelik apart dairelerden on dört gecelik kısımlara geçilmesi gerektiği, tapuya geçişten önce çekiliş yapılacağı, bunun için fazla süre kalmadığı, bu yüzden acele edilmesi gerektiği gibi söylemlerle yeni alımlar yapmaları ve mevcut devre tatillerini büyütmeleri konusunda ısrarla ve sürekli bir biçimde rahatsız edilmektedirler. Halbuki işletmenin yönetim kurulu tüm bu konuları resmi ve hukuken bağlayıcı bir yazı ile üyelerine açıklayabilir.

SORUNLARIN ÇÖZÜLMESİNİ İSTİYORUZ!

Yıldatını erken yatıran üyelerin sonradan yapılan indirim kampanyalarından yararlanamaması, üyelerin her sene farklı bir uygulamayla karşılaşması, devre tatili kullanırken alınan elektrik ve su giderlerinin hesaplanmasındaki muğlaklık, bakanlık genelgesine rağmen dönem farkı ücretlerinin hala döviz kuru üzerinden hesaplanması, elindeki devre tatilleri birleştirerek bir başka üniteye geçmek isteyen üyelere yeni ünitenin işletme tarafından belirlenen liste fiyatından satılmak istenmesine rağmen üyenin malik olduğu ünitelerin her birinin aynı liste fiyatı üzerinden alınmaması, eski üyelerin sözleşmelerinde yazan yıldatların üzerinden on yıl geçtiği gerekçesiyle %100’ün üstünde artırılmak istenmesi, devre tatil sahibi ünitesini bir başkasına satmak istediğinde işletmenin devir sırasında on bin lira gibi bir ücret talep etmesi, kiralanan tatil ünitesinin kirasının devre tatil sahibine geç ödenmesi gibi birçok sorun çözüm beklemektedir.

Değerli Hattuşa Güre Termal Üyesi, eğer sen de bu sorunların bir ya da birkaçından muzdaripsen bu kampanyayı imzalayarak çözüme katkı sağlayabilirsin.

Hattuşa Üye Platformu
Hattuşa Üyeleri Destek ve Yardımlaşma Grubu 

İmzacılar için önemli uyarı: Change.org sitesinde düzenlenen bu kampanya için yapacağınız bağışlar kampanya düzenleyicisi olan Hattuşa Üye Platformu ya da Hattuşa Üyeleri Destek ve Yardımlaşma Grubu'na değil Change.org'un kendisine gitmektedir. Kampanya düzenleyicisi Platform ve Grup herhangi bir bağış talebinde bulunmamaktadır. 

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 500.
500 imzaya ulaşıldığında, bu kampanyanın öne çıkarılan kampanyalarda yer alma ihtimali artar.