Ayetle dalga geçen Hakan Aygün cezasız kalmasın!

Ayetle dalga geçen Hakan Aygün cezasız kalmasın!

Başlama tarihi:
2 Nisan 2020
İmzalar: 53Sonraki Hedef: 100
Hemen destekle

Bu kampanya neden önemli?

Suç duyurusunda; Hakan Aygün'ün, kişinin maddi ve manevi değerlerinden oluşan toplum nezdindeki şeref ve haysiyeti ile itibarını korumaya yönelik TCK'nın 125'inci maddesinde hükmünü bulan "Hakaret" ve TCK'nın 126'ıncı maddesinde hükmünü bulan "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçlarını işlenmiş olduğuna ve suçun sabit bulunduğuna dikkat çekildi.

SUÇ SABİT, ŞÜPHELİ CEZALANDIRILSIN!

Hemen destekle
İmzalar: 53Sonraki Hedef: 100
Hemen destekle

Karar Vericiler