Çocuk İstismarcıları İdam Edilsin (Çok Geç Olmadan Onay Verin)

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 35.000.


Çocuklara bir yetişkin tarafından; bedensel, duygusal, zihinsel ve sosyal gelişimlerini olumsuz etkileyen kasıtlı bir davranış uygulanması olarak tanımlanan çocuk istismarı, çocuklardaki hastalanma ve ölümün en önemli nedenlerinden birini oluşturmaktadır.

Çoğunlukla gizli kalması, maruz kalan çocuk ve toplum üzerinde uzun süreli, kalıcı, çok yönlü problemler yaratması ve bir insanlık sorunu olması nedenleriyle multidisipliner yaklaşım gerektirmektedir. Olguların atlanmaması için ilgili sağlık çalışanları istismar ve ihmalin semptomlarını tanıyabilmelidirler. Başta devlet düzeyinde olmak üzere, eğitim, sağlık, hukuk alanlarında çocukla ilgili her kurum ve bireyin çocuk istismarı ve ihmali ile ilgili hassasiyeti ve görev bilinci sağlanmalıdır.

Son yıllarda ülkemizde sivil toplum kuruluşları, akademisyenler, hukukçular, bürokratlar, ilgili hükümet yetkilileri ve diğer kurumlar tarafından çocuk istismarı ve ihmalinin önlenmesine ve farkındalığın sağlanmasına yönelik çeşitli platformlarda düzenlenen çok sayıda sempozyum ve çalışmalar, internetin ve basının da yardımıyla geniş kitlelere ulaştırılmaktadır. Ayrıca ilgili bakanlıklar tarafından çocuk istismarının önlenmesine yönelik yeni yasaların yürürlüğe girme aşamasında olduğu haberleri de gündemdeki yerini almaktadır. Tüm bu plan ve çalışmalar ivedilikle uygulanmalı, özellikle devlet düzeyinde alınacak radikal tedbir ve caydırıcı cezalar ile çocuk istismarına son verilmelidir.

Sokaktaki vatandaşın dayanacak sabrı kalmamıştır. Meclis ve ilgili Bakanlıklardan talebimiz elzem olmayan konuların derhal bir kenara bırakılarak bu hususa önem verilmesidir. Çocuk istismarı yapan bir kişi ruhen vicdanen tükenmiştir. Gelecek nesilleri koruyabilmek ve en kıymetlimiz çocuklarımızı korumak adına çocuk istismarcılarına idam getirilmesini istiyoruz. Yasalar ilgili şahıslara en ağır cezaları vermelidir. Hapishanede yatmak onlar için bir lütuftur. 

Siz değerli büyüklerimizden talebimiz acilen çocuk istismarı konusunun bir komisyon marifeti ile ivedilikle incelenmesi ve gerekli olan kanuni değişikliklerin derhal meclis gündemine sunulmasıdır.

Saygılarımızla arz ederiz.