Çekte Hapis Olmaz!

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 100.


09.08.2016 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmış olan kanunla, çekin karşılıksız çıkması halinde borçlulara hapis cezası verileceği yönünde değişikliğe gidilmiştir. Bu değişiklik uyarınca, ticari hayatını ileri vadeli çekler ile devam ettiren bir çok sektörden esnaf ve tacir, henüz kanun değişmeden aylar önce keşide ettiği çekler dolayısı ile ekonomik tehdit altına girmiş; aynı dönemde başlayan dolardaki dalgalanma ile bir darbe daha almış ve tamamen çıkmaza düşmüş durumdadır.

Enflasyon ve krizle mücadelede başlıca çözüm, ticaret hayatındaki hareketliliği, alışverişi sürdürmektir. Ancak yapılan kanun değişikliği ile ticaret hayatının başrolleri olan esnaf ve tacirler hapis tehdidi altındadır. Borçluları hapisle cezalandırarak ticari hayattan koparmanın ne ticari yaşamın güvenliği ne de alacaklılar açısından herhangi bir yararı yoktur. 

Ekonomik suça ekonomik ceza, tüm Avrupa tarafından kabul görmüş bir ilkedir. Ülkemizde de aynı kabulle 2012 yılında kaldırılan hapis cezasının yeniden getirilmesi ticari hayatı tamamen olumsuz yönde etkileyecek, birçok insanın hukuka aykırı şekilde özgürlüğünün elinden alınmasına, ticaret hayatının sona ermesine, kişisel ve psikolojik yıkımlara sebep olacaktır.

Daha da geç olmadan yetkilileri bu konuda adım atmaya davet ediyoruz!

#ÇekteHapisOlmaz !