Tıbbi Hata Davaları Tüketici Mahkemelerinden Alınmalıdır

Tıbbi Hata Davaları Tüketici Mahkemelerinden Alınmalıdır

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 7.500.
7.500 imzaya ulaşıldığında, bu kampanyanın karar vericilerden cevap alma ihtimali artar.

Adalet Bakanı Gaziantep Milletvekili Abdülhamit Gül tarafına Cengiz Bayram bu kampanyayı başlattı

Son yıllarda hekimlere karşı açılan tazminat davalarında hem sayı hem de meblağ olarak çok büyük artışlar yaşanmaktadır. Bunun en önemli sebeplerinden belki de en önemli sebebi 2014 yılında yapılan bir yasa değişikliğiyle Asliye Hukuk Mahkemelerinde görülen davaların Tüketici Mahkemelerinde görülmeye başlamasıdır. Tüketici Mahkemelerinde görülen davalarda dava açan davayı kaybetse de çok komik miktarda vekalet ücretleri ödediğinden dava miktarlarını astronomik miktarlarda açmakta ve dava harçları da ödemediklerinden hekimlere karşı sanki dava açmak için zorlamaktadır. O nedenle buna acilen bir çözüm getirilmeli ya Asliye Sağlık Mahkemeleri oluşturulmalı bu da yapılamıyorsa davalar tekrar eskisi olduğu gibi Asliye Hukuk Mahkemelerine geri alınmalıdır.

Tıp Uzman Doktoru, Özel Hukuk Uzmanı, Hukukçu Hekimler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Avukat Cengiz BAYRAM

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 7.500.
7.500 imzaya ulaşıldığında, bu kampanyanın karar vericilerden cevap alma ihtimali artar.