Decision Maker Response

Carles Puigdemont’s response

Aug 24, 2017 — Benvolguda Dolors,

Rebutjo la seva petició en els termes específics en què s'ha formulat. La Junta Local de Seguretat de Barcelona, reunida ahir, va acordar les següents mesures per reforçar la coordinació policial i els dispositius a l'espai públic:

· La creació d'un grup específic que de manera permanent realitzi anàlisis de riscos i valori l'adopció de mesures addicionals que s'hagin de prendre en cada moment.

· Impulsar el projecte d'una nova sala conjunta de prevenció i gestió d'emergències a l'antic Palau d'Esports de Barcelona.

· Reforçar la formació en matèria de detecció de radicalismes i de gestió d'emergències.

· Incrementar l'ús d'obstacles mòbils en diversos indrets amb gran concentració de persones.

· Estudi dels entorns amb gran afluència permanent de persones i de caràcter simbòlic per tal d'establir mesures de caràcter permanent, com ara la peatonalització de vies, la instal·lació d'obstacles fixos o intervencions urbanístiques específiques.

· Millorar la qualitat i la definició de les càmeres de videovigilància.

Sobre la col·locació de pilones a la Rambla, és una decisió que es va valorar i es va arribar a la conclusió que era millor no fer-ho. D'una banda, perquè no es tracta només de posar pilones als accessos de plaça Catalunya i plaça Colom, sinó que també caldria col·locar-los a tots els carrers adjacents. D'altra banda, recordar que si no s'hagués atacat la Rambla, podria haver estat al Passeig de Gràcia, la Rambla Catalunya, el Portal de l'Àngel, les festes de Gràcia o qualsevol altre lloc de la ciutat on aquests dies s'han concentrat milers de persones. Treballem diàriament per protegir el país, però el risc zero no existeix.