Adıyaman Üniversitesinin adı "Adıyaman Safvan Üniversitesi" olsun

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 500.


Hz. Ömer’in (ra) hilafet yıllarında Anadolu coğrafyasına dönük gerçekleştirilen fetihler sonucu birçok sahabi Anadolu’ya gelmiştir. Bunlardan bir kısmı tekrar dönerken bazıları ise çıktıkları bu fetih yolunda şehit düşerek bu beldelerde kalmışlardır. Adıyaman’ımız da bu şerefe nail olan beldelerden birisidir. İçerisinde Hz. Peygamberin sahabelerinden birini misafir etmektedir.

Anadolu’nun değişik bölgelerinde farklı sahabe kabirleri olduğu söylense de bunlardan iki tanesi kesinlik arz etmektedir. İstanbul’un manevi Fatihi Eyüb el-Ensarî (ra) ile Adıyaman’ımızın manevi fatihi olan ve Samsat ile Kâhta arasında medfun bulunan Safvan b. Muattal hazretleridir.

Hz. Safvân b. Mu’attal (ra), Kur’an’da iffeti tescillenen ve iffetli olduğuna dair hakkında ayetler nazil olan aynı zamanda Hz. Peygamber Efendimiz’in (sas) O’nun (ra) için, “Ben O’nun hakkında hayırdan başka bir şey bilmiyorum” buyurduğu kimsedir.

Genelde Anadolu özelde de Adıyaman’ımız için çok önemli hizmetleri bulunan Hz. Safvân b. Mu’attal’a (ra) karşı hem vefa hem de davasına hizmet borcumuz bulunmaktadır. Bu itibarla henüz 10 yıllık bir geçmişi ile yeni bir üniversite olan Adıyaman Üniversitesinin adının “Adıyaman Safvan Üniversitesi” olarak değiştirilmesinin hem Sahâbi Efendimizin davasına hem de ilimizin tanınıp bilinmesine önemli bir katkısı olacağına inancımız tamdır. Bu bağlamda üniversitemizin “Adıyaman Üniversitesi” olan isminin “Adıyaman Safvan Üniversitesi” olarak değiştirilmesini talep ediyoruz.