Diş Hekimleri Salgına Maruz Kalmak ve Yayılmasında Köprü Olmak Durumunda Bırakılmamalıdır!

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 2.500.


Covid-19 salgını sebebiyle ADSM, ADSH ve Devlet Hastanelerinde "acil olmayan diş hekimliği uygulamalarının mümkün olduğunca ertelenmesi" kararı alınmış ve uygulamaya geçilmiştir.

Ancak Sağlık Bakanlığı'nın aldığı bu karar özel ağız diş sağlığı kliniklerini kapsamamaktadır. Salgının hızla yayıldığı bu süreçte, büyük çoğunluğu özel kliniklerde "ücretli hekim" statüsünde çalışan diş hekimlerine mobbing uygulanmakta ve işten çıkarılma, maaş kesintisi gibi tehditler yoluyla tedavi hizmetleri aynı şekilde devam ettirilmeye çalışılmaktadır.

Özel kliniklerde çalışan diş hekimleri bu nedenle salgına karşı korunmasız bir şekilde çalıştırılmaya zorlanmaktadır.
Ağız ve diş sağlığı klinikleri salgının yayılması açısından en riskli çalışma ortamlarından birisidir.

Aşağıda imzası bulunanlar olarak Sağlık Bakanlığı'nın aldığı "acil olmayan diş hekimliği uygulamalarının mümkün olduğunca ertelenmesi" kararının kapsamının genişletilip özel klinikleri de içine alarak bütün Ağız Diş Sağlığı Kliniklerine uygulanmasını ve bu uygulama sonunda çalışan diş hekimlerinin herhangi bir hak kaybına uğramamasını talep etmekteyiz.