FreePresidentYameen

FreePresidentYameen

0 have signed. Let’s get to 1,000!
At 1,000 signatures, this petition is more likely to be featured in recommendations!
Progressive Party of Maldives started this petition to FreePresidentYameen (PPM)

Recalling that the five-year imprisonment of Maldives' opposition leader, Former President Abdulla Yameen Abdul Gayoom is politically-motivated, without a free and fair trial and in violation of the Constitution, governing laws and international instruments on judicial independence, we call on the Maldivian government to restore his fundamental rights, allow for a fair appeal process, accept the request for bail and to release him immediately and unconditionally from jail.

ރައީސް ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ޢަބްދުލް ޤައްޔޫމް، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނު އަސާސީއާއި ޤާނޫނު ތަކުން އަދި އިންސާފުން އެއްކިބާ ސިޔާސީ ޙުކުމެއްގައި ހައްޔަރުކޮށްފައިވާތީ، ރައީސް ޔާމީންގެ އަސާސީ ޙައްޤުތައް ކަށަވަރުކޮށްދީ، މިނިވަންކޮށް، އެމަނިކުފާނަށް ކުރަމުންދާ އަނިޔާ ހުއްޓާލުމަށް ދިވެހި ސަރުކާރަށް ގޮވާލަމެވެ

0 have signed. Let’s get to 1,000!
At 1,000 signatures, this petition is more likely to be featured in recommendations!