Penurunan Gred Lulus Marine Hydrodynamics

0 have signed. Let’s get to 100!


Inilah masanya, beramai-ramai kita tunjukkan sokongan dan dokongan yang padu untuk membela nasib kita dan insyaAllah generasi-generasi akan datang Naval architecture & Offshore Engineering

5 Perkara yang akan ditekankan kepada pihak atasan

  1. Menurunkan gred lulus daripada D kepada E (Hanya untuk semester 2017/18-2)
  2. Memberi soalan Final exam yang selaras dengan soalan Test & Tutorial
  3. Meningkatkan peratusan carry marks kepada 70%
  4. Membolehkan pembawaan nota lebih daripada 2 helai ke dalam dewan peperiksaan
  5. Mencari inisiatif supaya subjek Marine Hydrodynamics akan disayangi pelajar Offshore

Terima Kasih! 

#BangkitBersama