Petición cerrada

Non á prohibición da práctica de deportes como o kitesurf en praias galegas

Esta petición ha conseguido 339 firmas


Recollida de firmas para manifestar a oposición á prohibición da práctica de diversos deportes como o kitesurf en diversas praias galegas como por exemplo A Frouxeira (Valdoviño), lexislada no proxecto de decreto no que se aproba o Plan de conservación do Chorlitejo patinegro (Charadrius alexandrinus) en Galicia que foi publicado no D.O.G. nº 70 do pasado 11 de abril de 2013.
No artigo 10-5 do proxecto de decreto indícase que “Para a práctica do Kite-surf deberanse respectar as limitacións e as canles establecidas en cada areal para montar as cometas, e para a entrada e saída da auga que se 8 establecen no Anexo IV. Non obstante, cando por causa de forza maior non se poda volver navegando á antedita zona ou en caso de ser necesario para salvagardar a integridade física do kitesurfista, poderase saír da auga en calquera punto da praia. Cando a saída se produza fora das zonas establecidas para tal fin e as condicións de marea impidan volver camiñado pola beira a máis de 60 metros do cordón dunar, a persoa deberá recoller a cometa e camiñar con ela ata a zona delimitada.”
Sen embargo, nalgunhas praias como a da Frouxeira, esta previsión, perfectamente comprensible en principio, transfórmase nunha prohibición absoluta da práctica deste deporte, sen que se aporte razón alguna concluinte dende o punto de vista técnico nin explicación das razón polas que se exclúe esta práctica precisamente nun dos lugares más axeitados para ela e máis concorridos de Galicia.
Por outra banda, hai que salientar que noutras zonas costeiras españolas nas que a presencia do Chorlitejo patinegro é moito máis abundante que no norte de Galicia e nas que a práctica do kite-surf está consolidada dende hai anos e contan coa presencia de centos de deportistas de maneira prácticamente diaria.

 

Recogida de firmas para manifestar la oposición a la prohibición de la práctica de diversos deportes como el kitesurf en diversas playas gallegas como por ejemplo A Frouxeira (Valdoviño), legislada en el proyecto de decreto en el que se aprueba el Plan de conservación del Chorlitejo patinegro  ( Charadius alexandrinus) en Galicia que fue publicado en el D.O.G. nº 70 del pasado 11 de Abril de 2013. En el artículo 10-5 del proyecto de decreto se indica que “Para la práctica del kite-surf se deberá respetar las limitaciones y los canales establecidos en cada arenal para montar las cometas, y para la entrada y salida del agua que se establecen en el Anexo IV. No obstante, cuando por causa de fuerza mayor no se pueda salvaguardar la integridad física del kitesurfista, se podrá salir del agua en cualquier punto de la playa. Cuando la salida se produzca fuera de las zonas establecidas para tal fin y las condiciones de marea impidan volver caminando por la orilla a más de 60 metros del cordón dunar, la persona deberá recoger la cometa y caminar con ella hasta la zona delimitada”. Sin embargo, en algunas playas como en la de A Frouxeira, esta previsión, perfectamente comprensible en principio, se transforma en una prohibición total de la práctica de este deporte, sin que se aporte razón alguna concluyente desde el punto de vista técnico ni explicación de las razones por las que se excluye esta práctica precisamente en uno de los lugares más apropiados para ella y más concurridos de Galicia.

Por otra parte, hay que señalar que en otras zonas costeras españolas, la presencia del Chorlitejo es mucho más abundante que en el norte de Galicia,  la práctica del kitesurf está consolidada desde hace años  y cuenta con la presencia de cientos de deportistas de manera prácticamente diaria.Hoy: David cuenta con tu ayuda

David Martinez Vergara necesita tu ayuda con esta petición «A todas as persoas: Non á prohibición da práctica de deportes como o kitesurf en praias galegas». Únete a David y 338 personas que ya han firmado.