En skola för alla – nej till religiösa skolor för barn!

0 have signed. Let’s get to 1,500!


Upprop – 2019 Om Religiösa skolor för barn - hijab på flickor – omskärelse av pojkar och FN:s barnkonvention.  English   فارسی

Den första januari 2020 blir FN:s barnkonvention svensk lag. Det är bra nyhet dock långtifrån tillräckligt bra. Barnkonventionen är otydligt på en rad punkter (t.ex. artiklar 8, 11, 20, 29, 30) som tillåter föräldrarnas kulturella och religiösa sedvänjor alltför stor inflytande över barnen.Konventionen kan också tolkas i en riktning som kan innebära stöd för religiösa skolor, hijab på flickor och omskärelse av pojkar vilket vi ser det som övergrepp och könsstympning. Mot bakgrund av dessa brister i barnkonventionen kan man fråga sig om konventionen kan ses som ett pålitligt verktyg för att motverka framväxten av parallella samhällen i Sverige och andra delar av EU till följd av krav på och upprätthållande av särrättigheter med kulturella och religiösa förtecken?Befintlig svensk lagstiftning utgör i jämförelse med Barnkonventionen ett starkare skydd av barn men även den brister när det gäller vissa religiösa/kulturella sedvänjor inkräkta på barns liv. Sett ur ett barnperspektiv utgör religiösa skolor för barn, hijab på flickor och omskärelse av pojkar diskriminerande och förtryckande handlingar. Vi anser att alla föräldrar har rätt till att utöva sin religion men när man använder religionen som en tvångströja på barns liv dygnet runt, t.o.m. i skolan, då har man gått över gränsen. Religiösa skolor för barn hindrar barnens självständiga, kritiska tänkande då religioner innehåller ofta urgamla, fördomsfulla och förtryckande idéer ifrån uråldriga tider. Religiösa skolor lever inte upp till skolornas jämställdhetsuppdrag utan förmedlar en förnedrande och föraktfull syn på kvinnor och individer tillhörande andra religioner. Förtryckande medeltida normer går inte ihop med jämställdhet. Därför, utifrån ett barnrättighetsperspektiv, kräver vi att makthavarna agerar. 

Våra förslag till makthavarna:

1. En skola för alla – nej till religiösa skolor för barn! Skolan skall bygga på förnuft, beprövad erfarenhet och vetenskap och inte på religiösa dogmer. Religion tillhör privatlivet, inte det offentliga.

2. Hijab är inte en oskyldig eller vanlig tygbit utan en religiös uniform som gör flickor till en sexuell varelse tidigt i barndomen. Den lägger grunden för könsapartheid. Flickebarn bär hijab för att föräldrar tvingar på dem eller utsätter dem för olika former av emotionell och psykiska påtryckningar. Barn brukar oftast göra som sina föräldrar gör för att få kärlek och bekräftelse. I vilket fall som helst representerar hijab en auktoritär och jämställdhetsfientlig värdegrund. I dagens politiska läge bör företrädare för samhället, främst politiker och representanter för utbildningsväsendet också inse att slöjan ingår i islamisters strävan efter ett totalt könssegregerat samhälle. Därför är det brådskande att hijab på flickebarn förbjuds.

3. Omskärelse är ett övergrepp på pojkar. Det är ett allvarligt brott mot värnlösa små barns rätt över sin kropp som man inte tar hänsyn till. Att demokratiministern, Barnombudsmannen, Rädda Barnen och Diskrimineringsombudsmannen i Sverige håller tyst eller godkänner detta övergrepp på pojkar är ett oförlåtligt svek mot de utsatta barnen. Vi hävdar att barns rättigheter kommer före religioner och politiska intressen. Pojkar är människor, inte föremål. Låt pojkarna bestämma själva om de vill bli omskurna eller inte när de är mogna för ett så allvarligt och oåterkalleligt beslut, vid 18 års ålder. Förbjud Omskärelse av pojkar!

Alla som är måna om barns rättigheter: Var med och ställ krav på politikerna att de sätter barns bästa före religiösa påbud med rötter i stenåldern!

Stockholm, 2019 november 11   

Riksförbundet Barnen Först                                  

Camping, Enough is Enough

Kvinnorättsförbundet

Women's Revolution

Kvinnors rätt 

 KFKI                     

1-     Karim Shamohammadi   Ordf. Riksförbundet Barnen Först

2-     Mina Ahadi                     Ordf. Camping Enough is Enough      

3-     Farideh Arman               Ordf. Kvinnorättsförbundet

4-     Shirin Shams                 Ordf. Women's Revolution

5-     Maria Rashidi               Ordf. Kvinnors Rätt

6-     Rebecca Hybbinette     fil.dr./författare

7-     Soleyman Ghasemiani  Författare

8-     Devin Rexvid              Socionom

9-     Mahin Alipour            Ordf. KFKI

10-  Siamak Bahari        TV Program ledare. Kodakan Moghadamand 

11-  Abe Asadi              Ordf. Iranska Flyktingars Riksförbund i Sverige

12-  Sara Nakhaei         Ordf. Iranska flyktingrådet

13-  Hormoz Raha       Ordf. Internationella kommittén mot avrättningar

14-  Hasan Salehi       språkrör Internationella kommittén mot avrättningar

15-  Azar Poya

16-  Hoshiar Soroush

17-  Andisheh Alishahi

18-  Susan Saberi

19-  Soudabeh kazemian 

20-  Shirin Bahrami 

21-  Khalil Keyvan

22-  Sima Bahari

23-  Rahim Yazdanprst

24-  Shaho Pirkhezerian

25-  Kavosh Mehran

26-  Naser Shishegar

27-  Shahnaz Asfandiari

28-  Nastaran Godarzi

29-  Hamed Jamali

30-  Milad Rasai manesh

31-  Kimia Pazoki

32-  Nazanin Sadeghi

33-  Shahla Khabazzadeh

34-  Golam Akbari

35-  Giti Aghajani

36-  Jamil Farzan

37-  Raza sarlak

38-  Arsalan Amjadi

39-  Arash yazdan

40-  Amir Tavakoli

41-  Awat Farokhi

42-  Biston Bigzadeh

43-  Hosein Hoseinnjad

44-  Hosein Khodaifar

45-  Hami Haghshenas

46-  Sahar Babasalji

47-  Said Soltanpour

48-  Sajad Akbari

49-  Sadegk Zandi

50-  Faramarz Ghorbani

51-  Kian Azar

52-  Mojgan Mazhar safari

53-  Nastaran Mansori

54-  Navid Olfati

55-  Hadi Mosavi

56-  Veda Ilka

57-  David Gafari

58-  Somayeh Soltanpur

59-  Majid Farajian

60-  Hamid Sajh

61-Saeed Kalhor