A la Administració; reducció del IBI en els habitatges que utilitzin Biomassa

Petición cerrada

A la Administració; reducció del IBI en els habitatges que utilitzin Biomassa

Esta petición ha conseguido 125 firmas


Amb aquesta mesura es podria incentivar una nova política de model energètic en el que crec que ben gestionada pot crear un nou teixit econòmic que ajudi a la sortida de la conjuntura actual a més de col•laborar a la sostenibilitat mediambiental i sobre tot a la disminució de riscos d’incendi, els principals beneficis son:

1- La biomassa com a font d’energia produeix menys emissions que els recursos convencionals, com el gas natural i el carbó. A més, l’aprofitament energètic de la biomassa forestal no té un impacte mediambiental significatiu, ja que el CO2 que s’allibera a l’atmosfera durant la combustió ha estat prèviament captat pels vegetals durant el seu creixement; per tant, el balanç final és nul. També la seva utilització ajuda a reduir les emissions de sulfurs (SO2) i d’òxids de nitrogen (NOx) a l’atmosfera.

2- Menys dependència del petroli, una FONT D’ENERGIA produïda al territori i que redueix la dependència energètica d’altres països. Els efectes de la dependència energètica són, certament, greus: sensibilitat excessiva davant de qualsevol crisi, inseguretat del subministrament, incertesa de les decisions econòmiques i, fonamentalment, un dèficit comercial que afecta la balança de pagaments a causa de la necessitat d’haver d’importar una gran part dels recursos energètics, els quals, a més, han de ser abonats en divises estrangeres.

3- Activació de l’explotació rural -> Dinamització de l’economia rural. Al igual que en altres regions del món i pel que fa a la seva explotació, els boscos i l’activitat forestal a la Mediterrània han passat de tenir una importància cabdal en el teixit social i econòmic del mon rural, a una situació d’oblit i abandonament que s’agreuja en la mateixa mesura que creix la importància territorial, social i ambiental del bosc. La internalització dels beneficis del bosc és, avui per avui una assignatura pendent i un limitador clar a la gestió sostenible dels mateixos. En definitiva que pot ser una nova font de generar llocs de treball a la comarca i contribuir a crear un teixit industrial.

4- Gestió forestal per tal de disminuir el risc d’incendi. Així, es fomenten els treballs forestals de neteja i gestió dels boscos, evitant l’excés de combustible que suposa un risc elevat d’incendi al bosc a més de contribuir a la esporga, l’ eliminació d’arbres, les branques caigudes, els arbusts i la malesa etc ... També es contribueix a netejar els camins forestals que faciliten tasques de mobilitat dels bombers i ADF

5- Activació d’una nova font de energia renovable. La biomassa és una font important que pot contribuir a pal•liar el dèficit energètic actual degut al declivi de les extraccions de petroli (Teoria del Pic de Hubbert), ja que és renovable, barata,relativament neta (com a mínim, més que la procedent dels combustibles fòssils) i necessita tecnologies poc complexes. És proporcionada per una gran diversitat de productes, entre els quals s’inclouen els forestals.

Recordem que aquesta nova energia està fortament implantada des de fa anys a la resta de Europa.

 Hoy: Francesc cuenta con tu ayuda

Francesc Marcilla necesita tu ayuda con esta petición «A la Administració; reducció del IBI en els habitatges que utilitzin Biomassa». Únete a Francesc y 124 personas que ya han firmado.