Victoria confirmada

A Josep Maria Corominas, batlle d´Olot, i al seu equip de govern: Prohibir celebrar a la FNFF el 77è aniversari de l´aixecament feixista.

¡La petición ha conseguido su objetivo gracias a 606 firmas!


Qualsevol commemoració feixista està prohibida i penada per Llei a qualsevol país democràtic de la Unió Europea



Hoy: Transversàlia-DUI.cat cuenta con tu ayuda

Transversàlia-DUI.cat necesita tu ayuda con esta petición «A Josep Maria Corominas, batlle d´Olot, i al seu equip de govern: Prohibir celebrar a la FNFF el 77è aniversari de l´aixecament feixista.». Únete a Transversàlia-DUI.cat y 605 personas que ya han firmado.