Doğrulanmış başarı
Kampanyanın muhatabı: Ağaoğlu Holding Ali Ağaoğlu

Ağaoğlu #Maslak1453: İstanbul uyan, kabusun gerçek oluyor!

Biz İstanbullular, kendini buraya ait hissedenler ve bu şehri sevenler olarak, en başından beri hep bir ağızdan şehrimizin yeşil alanlarını tehdit eden projeler görmek istemediğimizi belirtiyoruz.  Yüzyılların kenti, yuvamız, gürültüsüne, karmaşasına rağmen sevdiğimiz şehrimiz bugün koskoca bir metropol olan İstanbul'un kendine has doğası, kültürü, değerleri, Boğaz'ı, yüzyılların izlerini taşıyan mahalleleridir, bu şehrin albenisi.

Sürdürülebilir olan; bir şehrin kültürünü, yapısını, doğasını bozmadan o şehrin insanları için yaşam alanları oluşturmaktır.  Ancak günümüz İstanbul'u her geçen gün yeşili daha da yok eden bir biçimde büyümekte ve kendine özgü kültüründen uzaklaşmaktadır. Maslak 1453 projesinin gerektirdiği altyapı, enerji ve ulaşım ihtiyacı ister istemez yanıbaşındaki ormanın yapısını değiştirecek ve biz İstanbulluların yeşil alanları azalacaktır.

Bizler nefes alabildiğimiz sayılı alandan biri olan Fatih Ormanı'nın yanı başında bitecek olan bu beton kütlesinden rahatsızız. Şehir bünyesindeki yeşil alanların giderek azalmasının, yarınlara çocuklarımıza yeşil alan bırakamayacak olmanın haklı endişesi içindeyiz. Nefes alabilecek doğal alanlar ararken, her geçen gün şehrin sosyo-kültürel yapısını zedelendiğini, yeşilin azaldığını görüyoruz.  Gittikçe büyüyen İstanbul'da giderek azalan yeşil alan aslında bizlerin doğaya olduğu kadar kendimize de saygı göstermediğimizin bir göstergesidir. Gelecek nesillere yaşanabilir bir İstanbul bırakmak için Maslak 1453 projesini istemiyoruz.

Yeşilist Ekibi

Bju kampanya şunlara teslim edildi:
  • Ağaoğlu Holding
    Ali Ağaoğlu


    Yeşilist Rehber bu kampanyayı tek bir imzayla başlattı ve 45.490 destekçisi ile başarıldı. Önem verdiğin bir şeyin değişmesi için bir kampanya başlat.
    Bugün Yeşilist imzanı bekliyor!

    Yeşilist Rehber bu imza kampanyası için senin desteğini bekliyor: «Ağaoğlu #Maslak1453: İstanbul uyan, kabusun gerçek oluyor!». Yeşilist ve imza atan diğer 45.489 kişiye katıl.