Ağır Engelli Çocuk Babalarına da Annelere Verilen Erken Emeklilik Hakkı Verilsin.

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 2.500.


5510 sayılı Yasanın 28. Maddesine göre ağır engelli çocuğu olan annelere 1 Ekim 2008 sonrası çalışmaları için çalıştıkları sürenin dörtte biri oranında süre çalıştıkları süreye ilave edilerek erken emeklilik hakkı verilmiştir.

Ağır engelli çocukların tüm bakım sorumluluğu neredeyse annelerin üzerindedir. Bu sorumluluğun babalar tarafından paylaşılması için babalara da erken emeklilik hakkının verilmesini talep ediyoruz.