ร้าน 7-11 เลิกเอากล้วยใส่ถุงพลาสติก ติดบาร์โค้ดแทน - Ditch Plastic Packaging for Bananas

เพื่อลดภาวะโลกร้อนควรใช้บาร์โค้ดที่สามารถกันน้ำได้

Shared on Facebook
Tweet