ร้าน 7-11 เลิกเอากล้วยใส่ถุงพลาสติก ติดบาร์โค้ดแทน - Ditch Plastic Packaging for Bananas

ใช้ถุงพลาสติกเกินกว่าความจำเป็น

Shared on Facebook
Tweet