ร้าน 7-11 เลิกเอากล้วยใส่ถุงพลาสติก ติดบาร์โค้ดแทน - Ditch Plastic Packaging for Bananas

อยากให้เลิกใช้ถุงพลาสติก

สงกรานต์ อ่วยนอก, นครราชสีมา, Thailand
9 months ago
Shared on Facebook
Tweet