ร้าน 7-11 เลิกเอากล้วยใส่ถุงพลาสติก ติดบาร์โค้ดแทน - Ditch Plastic Packaging for Bananas

เชื่อว่า 7-11 มีวิธีการที่ดีกว่านี้

Shared on Facebook
Tweet