ลดการใช้ถุงพลาสติก ด้วยระบบ opt in แทน opt out/ Ask 7-11 to introduce an "opt in" system for plastic bags rather than an "opt out" system

มีผู้สนับสนุน 0 คน ขออีกให้ถึง 35,000 คน!


7-11 ได้เริ่มการรณรงค์ให้ลูกค้าลดการใช้ถุงพลาสติกด้วยแคมเปญ คิดถุง แล้ว แต่ทุกวันนี้ก็ยังเห็นการแจกถุงพลาสติกอย่างไม่จำเป็น บางครั้ง ลูกค้าซื้อแค่หมากฝรั่งแท่งเดียว หรือแม้แต่ Sim Card พนักงานก็ยังหยิบถุงมาใส่ให้อยู่ดี

เพราะเหตุนี้ เราจึงเรียกร้องให้ 7-11 เปลี่ยนระบบการใช้ถุงพลาสติกเป็นระบบ opt in 

ระบบ opt in คืออะไร 
ระบบ opt in คือการที่พนักงานจะไม่ให้ถุงพลาสติก ยกเว้นแต่ว่าลูกค้าจะขอ ซึ่งตรงกันข้ามกับระบบปัจจุบันคือระบบ opt out หรือการที่พนักงานจะหยิบถุงพลาสติกให้ ยกเว้นแต่ว่าลูกค้าจะบอกไม่ให้หยิบ

ระบบ opt in จะช่วยลดการใช้ถุงอย่างไร
การที่ทำให้การไม่ใช้ถุงพลาสติกเป็นเรื่องปกติ จะเป็นการสร้างนิสัยที่ดีให้กับที่พนักงานและลูกค้า ต่างกับการ opt out ซึ่งหลายทีที่ลูกค้าไม่ต้องการถุง แต่ก็ไม่ปฏิเสธเมื่อพนักงานหยิบถุงให้ อาจจะเป็นเพราะความรีบเร่ง หรือ ความเกรงใจลูกค้าอื่นที่ยืนต่อแถว

ทำไมเราถึงรณรงค์กับ 7-11 ที่เดียว
7-11 คือร้านสะดวกซื้อที่ครอบคลุมและมีชื่อเสียงมากที่สุดในประเทศไทย จึงมีหน้าที่เป็นผู้นำร้านค้าและร้านสะดวกซื้ออื่น ในด้านกิจกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  

 

7-11, Thailand's biggest convenience store, previously started a campaign against using plastic bags, yet their employees still hand out plastic bags to their customers by default, even when the customer is buying something as little as a pack of gum or even a telephone sim card. 

Therefore, we are asking 7-11 to introduce an "opt in" system for their plastic bags.

What is an "opt in" system?

In an "opt in" system, the cashier will, by default, NOT give out plastic bags. The customer will have to ask for the cashier to provide plastic bags. This is different to the "opt out" system currenlty used by 7-11, where the cahsier will give out plastic bags by default and the customer has to tell the cashier not to give them a plastic bag.

How will the "opt in" system reduce plastic bag usage?

By making not providing plastic bags the default, customers will only ask for plastic bags when they really need it. Under the current "opt out" system, some customers may not need or want plastic bags, but since the cashier is already putting their purchases into the plastic bag, some customers might not stop the cashier as they may be in a hurry or do not want to keep other customers waiting. 

Why are we targeting 7-11?

As Thailand's biggest and most famous convenience store, 7-11 has a duty to set environmental standards for other convenience stores. It will also create a new norm for vendors to only provide plastic bags when customers ask for it.