ลดการใช้ถุงพลาสติก ด้วยระบบ opt in แทน opt out/ Ask 7-11 to introduce an "opt in" system for plastic bags rather than an "opt out" system

Reasons for signing

See why other supporters are signing, why this petition is important to them, and share your reason for signing (this will mean a lot to the starter of the petition).

Thanks for adding your voice.

หทัยชนก รอดภัย
1 year ago
ช่วยกันลดรับถุงพลาสติก

Thanks for adding your voice.

Mickie Lopez
1 year ago
Come on... Big money and legislators are all standing up for petroleum companies. We see what this IS doing. Millions of bags, prolluting in even the smallest community. Don't get me started on creating plastic materials 1 through 7, and only being able to recycle two or three of those materials.
It's time for oil and gas infrastructure to be rid with. Stop protecting old money! Protect us, hear us and TAKE CARE OF US.
This doesn't matter where we live-- plastic plastic is EVERYWHERE.
It's broke, IT'S TIME TO FIX IT.
ZERO WASTE....
For the love of all Holy,
Please.
Our children deserve the same future that we had.
Generation Y is showing you, our parents, the right way--with innovative, life-changing ideas.
We need to ban plastic, all around.
Stop putting blame on consumers... The plastic bag corporation has to go, AT LEAST, until it's wiped out completely-- charge consumers 5 cents a bag. So they remember, to bring in their cloth, reuseable bag for shopping.
The plastic breaks down in the water. The fish eat the plastic. We eat those fish. We have ingested plastic. The larger animals, engulf the plasti, killing them-- tipping the ecosystem scales.
THIS IS NOT DEATH BY NATURE CAUSES-- this is premeditated murder, on every single one of us living beings on this Earth.
Action needs to be taken and we have grown adults not wavering due to their own financial gain-- how do you even go to sleep at night KNOWING that our Earth is choking on plastic?
It doesn't matter who's fault it is-- it matters what we do NOW.
Together. Move forward.
Biodegradable. Eco friendly plastic.
Atlanta, Georgia, USA

Thanks for adding your voice.

Kay Good
1 year ago
There is no planet B!

Thanks for adding your voice.

Lanlana SUKPARANGSEE
2 years ago
STOP THE FUCKIN PLASTIC PRODUCTION

Thanks for adding your voice.

ณัฐฐิญา​ นกทอง​
2 years ago
ถุงพลาสติกย่อยสลายยาก ลงทะเลปลาก็กิน เมืองไทยมีแต่ขยะ มีแต่พลาสติกเกลื่อนถนน เห็นแล้วน่าเศร้าใจค่ะ

Thanks for adding your voice.

นายวิบูลย์ สุขใจ
2 years ago
วิบูลย์ สุขใจ

Thanks for adding your voice.

กีรติ กรีถาวร
2 years ago
Stop now

Thanks for adding your voice.

ชิณา ชุ่มชื่น
2 years ago
ดีค่ะ เอาให้ได้แบบ ต่างประเทศ สงสารน้องเต่า

Thanks for adding your voice.

zine zee
2 years ago
เห็นด้วยกับประเด็นที่เสนอ

Thanks for adding your voice.

Nipawan Barilier
2 years ago
อยากให้ไทยเป็นประเทศที่หันมาใส่ใจเรื่องธรรมชาติมากขึ้น พกถุงผ้า, ตะกร้า, กระเป๋า เวลาไปซื้อของแทนการรับถุงพลาสติก