657 sayılı devlet memurları kanunu engelli memurlara göre revize edilmeli! İMZALA DESTEKLE

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 500.

500 imzaya ulaşıldığında, bu kampanyanın öne çıkarılan kampanyalarda yer alma ihtimali artar.

 1.       657 sayılı Devlet Memurları Kanunu Madde 102

        "Devlet memurlarının yıllık izin süresi, hizmeti 1 yıldan on yıla kadar (On yıl dahil) olanlar için yirmi gün, hizmeti on yıldan fazla olanlar için 30 gündür. Zorunlu hallerde bu sürelere gidiş ve dönüş için en çok ikişer gün eklenebilir"

         Normal bir memur yıllık iznini ve idari iznini normal ihtiyaçları için kullanırken bizler bu izinlerin yarısını rutin kontrollerimiz ve tedavilerimizde kullanıyoruz. Ben işitme engelli olduğum için kulak iltihabım nüksederse işitme cihazı protezimi kullanamıyorum doktorlar rapor yazmıyor çünkü rapor yazılabilecek bir durum değil izin alsanız izniniz yok duymadan nasıl çalışabilecek siniz ? 657 nin 30 günlük  yıllık izin için öne sürdüğü 10 yıl hizmet süresi şartının da engellilere yönelik pozitif ayrımcılık koşulları çerçevesinde kaldırılmasını talep ediyoruz. Ben %40 engelli olmama rağmen yılda toplamda en az 10 gün  bu sebeple hastaneye gidiyorum. Ağır engellileri düşünemiyorum neler çekiyorlardır.


     
 2.        657 sayılı Devlet Memurları Kanunu Madde 36/C-1 

        “Teknik hizmetler sınıfına girenlerden memurluğa girmeden önce yurt içinde veya yurt dışında mesleklerini serbest olarak veya resmi veya özel müesseselerde ifa edenlerle memuriyetten ayrıldıktan sonra bu işlerde çalışarak yeniden memuriyete girmek isteyenlerin teknik hizmetlerde geçen süresinden bu kanun ve bu kanunun 87 nci maddesinde sözü edilen kurumlarda geçen sürenin tamamı ve geri kalan sürenin 3/4 ü toplamı memuriyette geçmiş sayılarak bu süreler her yılı bir kademe ilerlemesi ve her üç yıl için bir derece yükselmesi verilmek suretiyle değerlendirilir.” 
           Sizlerinde Bildiği üzere engelliler erken emekli olmaktadır, Engelli bir bireyin 8 sene özel sektörde çalıştıktan sonra devlete atandığını düşünelim. 18 senede emekli olmak içinde 9 sene devlette çalıştı diyelim.

  9/3= 3 derece devletteki çalışmasından alıyor
  8 sene özel sektörün 3/4 ü 6 sene ediyor 2 yılı siliyor devlet.
  6/3= 2 derecede özel sektördeki çalışmasından geliyor.

       8. dereceden devlette göreve başlayan bir engelli 3+2=5 derece yükselip 3. dereceden emekli oluyor. ÖZEL SEKTÖRDE ÇALIŞTIĞI 2 yılını silmese 1 derece daha alıp 2. dereceden emekli olabilirdi. 
        Sizinde gördüğünüz üzere çok adaletsiz ve saçma olan bu 3/4 kuralının engelliler için kaldırılmasını talep ediyoruz. Engellilerin çalışma şartlarını düşündüğünüzde böyle kolay silinmesi gerçekten çok üzücü. normal memur zaten emekliliği gelene kadar kaç kez 1. dereceye yükselebiliyor oradan da emekli oluyor.

 3.        657 sayılı Devlet Memurları Kanunu Madde 54 

         "Aday olarak atanmış Devlet memurunun adaylık süresi bir yıldan az iki yıldan çok olamaz ve bu süre içinde ADAY MEMURUN BAŞKA KURUMLARA NAKLİ YAPILAMAZ"

         15.01.2018 ocak ayında engelli kadrosundan devlet memuru oldum yaşadığım şehire 400 km uzaklıktaki bir başka şehrimizde göreve başladım. Henüz 2. ayımı doldurmadan iklimsel, rakımsal farklılıklar ve yolculuklardan ötürü kronik rahatsızlığım olan orta kulak iltihabım nüksetti her cuma aday memur olduğum için idari izin alıp şahsi arabamla (arabası olmayanın gün içinde idari izinle gitmesi mümkün değil)  400 km yol gidip (daha uzaktakilerde gidemez) ameliyatlarımı gerçekleştiren doktoruma tedavi oluyorum.
         Tedavi olduğum şehire ENGELİLERE SAĞLANAN SAĞLIK DURUMU tayininden istedim kadro buldum, "aday" memur olduğum için gerçekleşmedi. aday memur KURUMLARARASI tayin olamıyormuş ama mesela devlet su işlerinde çalışıyor olsam tedavi olduğum şehire tayin olabiliyorum çünkü bu KURUMİÇİ tayin oluyor. Üniversite, Belediye ve İl özel idareleri mahalli kurumlar olduğu için bu kurumlardan tayin olamıyoruz. 657 de kurumlararası geçiş şartı engeli koyulan bu hüküm, Devlet memurlarının yer değiştirme suretiyle atanmalarına ilişkin yönetmeliğine göre aşağıdaki gibi
        Devlet memurlarının yer değiştirme suretiyle atanmalarına ilişkin yönetmelik Engellilik Durumuna Bağlı Yer Değişikliği  Ek Madde 3 
  İlgili mevzuatına göre alınan sağlık kurulu raporunda en az yüzde kırk oranında engelli olduğu belirtilen memurlar ile ağır engelli raporlu eşi veya bakmakla yükümlü olduğu birinci derece kan hısımları bulunan memurlar engellilik durumundan kaynaklanan gerekçelere dayalı olarak yer değiştirme talebinde bulunabilir. Bu kapsamdaki talepler bu Yönetmelikte yer alan KISITLAYICI HÜKÜMLERE TABİ OLMAKSIZIN kurumların kadro imkânları ve teşkilat yapıları dikkate alınarak karşılanır ve bu haktan bir defadan fazla yararlanılamaz
        Yani engelli bir memurun A şehrindeki İl özel idaresinden B Şehrindeki il özel idaresine sağlık durumundan kurumlararası tayin olması "ADAY MEMURLUK" engeline takılırken, Aynı memurun A şehrindeki herhangi bir bakanlık kurumundan B şehrindeki herhangi bir bakanlık kurumuna "ADAY MEMURKEN" sağlık durumu sebebiyle kurumiçi Tayin olması mümkün. 

  Bu tezatlığın giderilmesini istiyoruz. kanun ve yönetmelikler kendi içerisinde çelişiyor.