Kampanya Kapatıldı

5393 ve 657 / 4b sözleşmeli personellerin KHK ile taşeron kadro düzenlemesine eklenmesi.4A

Bu kampanya 1.593 destekçiye ulaştı


Bilindiği üzere, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’ nun 49. maddesine ve 657 Sayılı Devlet Memurları Kanun’unun 4B maddesine göre; belediyelerde, bakanlıklarda ve bakanlıklara bağlı kuruluşlarda norm kadro karşılığı, istisnasız ‘’tam zamanlı’’ olarak çalışan, mimar, mühendis, avukat, hemşire, programcı, çözümleyici, tekniker, teknisyen ve daha birçok üniversite bölümünden mezun olmuş meslek mensubundan oluşan, alanlarında uzman olan ‘’sözleşmeli personeliz’’.
           Sözleşmelerimizde 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 49.maddesine veya 657 Sayılı Devlet Memurları Kanun’unun 4B maddesine göre Tip Sözleşme yazmaktadır. İşçi sayılmayan Kamu Görevlisi olarak geçmekteyiz. Kadro karşılığı çalışıyoruz. Güvencemiz, SSK olup belediyelerde çalışan sözleşmeli personeller olarak, il meclisinin belirlediği ücreti ve 4B'li sözleşmeli personeller olarak ise, pozisyon unvanı, bu unvana ilişkin eğitim düzeyi, kurumunda aynı pozisyon unvanında geçen hizmet süresi dikkate alınıp tespit edilerek ücret almaktayız. Ek ödemelerimiz, her iki sözleşmeli personelde de devlet memurları gibi aynı unvan, eğitim düzeyi ve hizmet süreleri kriterlerine göre belirlenmektedir. Aynı zamanda Devlet Personel Başkanlığının görüşü çerçevesinde; 5393 sayılı Belediye Kanununun 49 uncu maddesine göre istihdam edilen sözleşmeli personel hakkında mezkur Kanunla düzenlenmeyen hususlar bakımından vize şartı aranmaksızın 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilenler hakkındaki hükümler uygulanacağı hüküm altına alındığından, söz konusu sözleşmeli personele ilişkin mezkur Kanun ile düzenlenmeyen hususlarda 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilenler hakkındaki hükümlerin uygulanması gerekmektedir. Herhangi bir adli kovuşturmada 657 sayılı DMK ile yargılanmaktayız. İşimiz gereği arazilere çıkıyor ve görevlendirmelere gidiyoruz. Ancak arazi veya görevlendirme yolluğu alamıyoruz. İşimiz gereği önemli projelere imza atıyor ve önemli sorumluluklar alıyoruz ki kadrolu personel ile aynı sorumlulukları üstleniyoruz. Ne işçiyiz, ne memuruz “kamu görevlisiyiz”.

                          EN ÖNEMLİ SORUNLARIMIZ
5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 49.maddesine ve 657 Sayılı Devlet Memurları Kanun’unun 4B maddesine göre çalışan sözleşmeli personel iş güvencesi konusunda sıkıntılar yaşamaktadır. İdareciler tarafından sözleşmeler yenilenmemekte, fesih edilmekte ya da sözleşmelerinin fesih edileceğine dair idareciler tarafından mobbinge uğrayabilmektedirler. Özellikle mahalli idare sözleşmelileri başta olmak üzere, iş güvencesi siyasi etkileşimlere karşı son derece korumasız durumda bulunmaktadır. Belediye sözleşmelileri, belediye meclisinin kararları ile işe başlayan, ücretleri belirlenen ve işlerine son verilen çalışanlardır. Bir sözleşmeli belediye personeli, zamanla başkanlık değişimlerinde, sürekli acaba korkusu ile yaşamakta ve hak etmediği davranışlara maruz kalabilmektedir. Hatta bazı belediyelerde yeni yönetim tarafından sözleşmeler yenilenmemektedir. Bu sebeple bazı sözleşmeli personel, sözleşmeleri yenilenmemeleri sebebiyle işe iade davaları açmış bulunmaktadır. Bu kişilerin, bakmakla yükümlü bir ailesi olduğu düşünüldüğünde yaşanan sosyal travmanın telafisi mümkün olmayan sonuçlar doğuracağı açıktır. Tüm sözleşmeli personel, statüsü gereği memur haklarına sahip olmasa bile memur olarak görüldüğü için, büyük sorumluluklar gerektiren milyonlarca liralık ihalelerin hazırlayıcısı, komisyon yetkilisi ve uygulayıcısı olduğu halde, hiçbir hukuki güvencesi yoktur.
           Önemli sorunlardan biri, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 49.maddesine ve 657 Sayılı Devlet Memurları Kanun’unun 4B maddesine göre çalışan sözleşmeli personelin, görevde yükselememesidir. Yıllarca aynı görevi yapsa bile kademe atlama, bulunduğu yerde yönetici konumuna gelme şansı hiç yoktur. Sözleşmeli personel, sorumluluk verilen ve fakat yetki verilmeyen çalışanlardır.
Diğer önemli sorunlardan biri ise, sözleşmeli personelin tayin hakkının bulunmamasıdır. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘‘en az üç çocuk yapın’’ ifadesi ve Sayın Başbakanımız Binali YILDIRIM’ nun "Ailenin ve Dinamik Nüfus Yapısının Korunması Programı" ile ilişkili torba yasada bulunması beklenen kanunu açıklaması çerçevesinde, Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın Başbakanımızdan; ailelerinden, eşlerinden ve çocuklarından ayrı yaşamak zorunda kalan sözleşmeli personel, kadroya alınmayı istemektedir. Her gün, Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Sayın Başbakanımızın yapacağını umut ettiği müjdeli haberi beklemektedir. Geçmiş dönemdeki sözleşmeli personel, 2011 ve 2013 yıllarında KHK ile kadro hakkından yararlanmış olup aileleri ile birlikte büyük mutluluk yaşamıştır. Türkiye Cumhuriyeti Anayasa’sının ‘‘ eşitlik ilkesi’’ne dayanarak; 25 Haziran 2013’ ten sonra işe başlayan ve bu haktan yararlanamayan, yaklaşık sayıları 30 bin civarında olan tüm sözleşmeli personel de yararlanmak arzusu içindedir.
                                   SONUÇ OLARAK
            Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın Başbakanımız, değerli milletvekillerimizden ve sendika yetkililerinden, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’ nun 49. maddesine ve 657 Sayılı Devlet Memurları Kanun’unun 4B maddesine göre; belediyelerde, bakanlıklarda ve bakanlıklara bağlı kuruluşlarda çalışan tüm sözleşmeli personel, mevcut KHK ile ya da mevcut KHK’ ya yeni bir madde eklenerek, eğer çözülemiyor ise yeni bir KHK ile iş güvencesi, aile bütünlüğü ve sağlığı için kadroya geçirilmeyi ümitle beklemektedir. Sürecin uzaması, sözleşmeli personeli, hiç şüphesiz daha da yaralayarak telafisi mümkün olmayan bir duruma doğru sürüklemektedir. Bu durumu, sözleşmeli personel, özellikle manevi anlamda sürdürmekte güçlük çekmektedir. 
            Değerli büyüklerimizden istirhamımız, bizlerin sesi olmanız, bizlere kulak vermeniz ve kadro talebimize destek olmanızdır. Sürç-i lisan ettiysek affınıza sığınır, göstereceğiniz ilgiye şimdiden teşekkür eder, saygılarımızı sunarız.Bugün Necati imzanı bekliyor!

Necati Gürgen bu imza kampanyası için senin desteğini bekliyor: «5393 ve 657 / 4b sözleşmeli personellerin KHK ile taşeron kadro düzenlemesine eklenmesi. (4A)». Necati ve imza atan diğer 1.592 kişiye katıl.