Nalapani limpiyadhura kalapani belongs to Nepal

0 व्यक्ति ने साइन किए। 100 हस्ताक्षर जुटाएं!


हामी वीर गोर्खालीका सन्तान कैले झुकेनौ र झुक्दैनौ पनि सबै आफ्नो घर भन्दा देशको बारेमा सोच्ने बेला आको छ ।जागौ युवा हामी हाम्रो भुमी फिर्ता गर्न पहल गरौ ।जय रास्त्र जय नेपाल