Açık Öğretim Fakültelerinde Düzenleme

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 100.


4 Yanlışın 1 Doğruyu götürmesi

Lisans/Ön Lisans eğitiminde 'Doğru' bilginin 'yanlış' bilgi tarafından YOK sayılmasını lisans eğitimine doğru değildir.

Uygulamanın hemen kaldırılıp, geriye dönük sınavların tekrar değerlendirilmesini istiyoruz.

 Bugün Öjeni imzanı bekliyor!

Öjeni Güllapyan bu imza kampanyası için senin desteğini bekliyor: «4 yanlış/1 doğruyu götürmesin: Açık Öğretim Fakültelerinde Düzenleme». Öjeni ve imza atan diğer 25 kişiye katıl.