Kampanya Kapatıldı

4 yıllık çocuk gelişimi bölümü mezunları mağdur!

Bu kampanya 1.737 destekçiye ulaştı


4 yıllık çocuk gelişimi bölümü mezunları mağdur!

Pedagogluk kavramının yeniden incelenmesini talep ediyoruz!

4 yıllık çocuk gelişimi bölümü mezunu olmamıza rağmen, lise mezunu veya 2 yıllık çocuk gelişimi mezunlarından farklı bir meslek adımız yok. Mesleğimiz insanlar arasında önem kaybına uğruyor ve bu işimizi yaparken de bizlere yansıyor. Çocukların yüksek yararına hizmet eden, Türkiye’nin geleceği çocukların emanet olduğu meslek grubumuz kendine ait bir isim ve unvanı hakkediyor.

Bildiğiniz üzere Türkiye’de, 2547 Sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 1982 yılından sonra Yükseköğretim Kurumlarına bağlı üniversitelerde pedagoji bölümleri kaldırılmıştır. Wiki’ye göre pedagog, çocuk eğitim ve terbiyesi ile uğraşan bilim insanına verilen isimdir. Pedagoglar toplum tarafından kabul gören normlar doğrultusunda çocukların bedensel, zihinsel, duygusal, sosyal gelişimlerini inceler, buralarda meydana gelen sapmaların düzeltilmesinde rol alır.

Yeterli bir pedagog olmak için çocukların bulunduğu ortamda (okul, hastane, klinik) çalışarak çocukları kitaptan değil, gerçek hayata çalışarak ve yeterli tecrübe kazanarak tanımış olmak, alanla ilgili eğitimlere katılarak ve bu alanda otorite profesörlerden süpervizyon ve eğitim almaya devam etmek gerekiyor.

Pedagogun görevi; Çocuklarla ilgili problemlerde aileye rehberlik etmek, çocuğun gelişimini kontrol etmek, olması gereken gelişim evrelerini bilmek ve çocuğun geri kaldığı yerlerde destekleyicisi olmak.

Çocuk gelişimci ise; Çocuk gelişimci, 0-18 yaş arasındaki normal gelişim gösteren, özel gereksinimi olan, korunmaya muhtaç (kurumda yaşayan, çalışan, mülteci ve suça itilmiş çocuklar) ve hastanede yatan çocukların zihinsel, dil, motor, öz bakım, sosyal ve duygusal gelişim alanlarını destekleyici programlar geliştiren, bu çocukların gelişim takibi ve değerlendirmesini yapan, çalışma konuları hakkında ailelere danışmanlık yapan profesyonellerdir. Üniversitede anatomi, fizyoloji, biyoloji, psikoloji, gelişim psikolojisi, çocuk hukuku, çocuk ruh sağlığı, aile planlaması, bebeklik döneminde gelişim, çocuk sağlığı ve hastalıkları, gibi derler almakta, özel eğitim kurumlarında, okullarda ve hastanelerde staj yapmaktadırlar.

Görüldüğü üzere, pedagog kavramını karşılayabilecek bir meslek grubudur. Ancak Adalet Bakanlığı pedagogluk kadrosuna Rehberlik ve Psikolojik Danışma Bölümündan mezunlarının ataması yapılmıştır.

Pedagogluk kavramının denetlenmesini, mesleklerin sınırlarının çizilmesini talep ediyoruz.Bugün sibel imzanı bekliyor!

sibel gürlek bu imza kampanyası için senin desteğini bekliyor: «4 yıllık çocuk gelişimi bölümü mezunları mağdur!». sibel ve imza atan diğer 1.736 kişiye katıl.