4,5,6,7,8 sınıflarda sınav yönetmeliği değişmesin 30318resmi gazete@meb.gov.tr

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 100.


                                             Milli Eğitim Bakanlığı ‘na

           31/01/2018 tarihinde 30318 sayılı  Resmi  Gazete’de yayınlanan “ Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim kurumları yönetmeliğinde 2. Madde   (a)  bendinde bulunan 4,5,6,7,8. Sınıflarda her dersten bir dönemde iki sınav yapılır ibaresi ile 5. Madde  ( a) bendinde bulunan proje puanlarının aritmetik ortalaması ayrı ayrı toplanıp ikiye bölünür. Bu sonuçla birinci ve ikinci sınav puanları toplanıp üçe bölünerek elde edilir “ kararı çocuklarımızın yararından çok zararınadır.Şöyle ki ;

       1-)Türkçe , Matematik ve Fen Bilimleri gibi haftalık ders saatleri 3’ten fazla olan derslerde iki sınav yapılması ;öğrencilerin bir sınav başına düşen konu dağılımını arttırarak sınav başarısının düşmesine sebebiyet verecektir.

     2-) Ders etkinliklerine katılım puanlarının da aritmetik ortalamasının alınması çocuklarımızın ders not ortalamalarını düşürecektir.

     Örneklendirecek olursak;

    Haftalık ders saati 6 olan Türkçe dersinin

  1. Sınav 80  2. Sınav  90  3. Sınav 90  Ders içi performans 1. 90   2.  90  3.  100   

Mevcut sistemde ortalama

      80+90+90+90+90+100=540/6=  90       olurken

  Değiştirilen sistemde

   1.Sınav 80 2. Sınav 90  Ders içi perf.ort. 93,33 Ders içi performans 1. 90     2.  90   3. 100 =90+90+100=93,33

   Ortalama 80+90+93,33=263,33/3= 87,77  olmaktadır.

    Aradaki 2,23 lük puan düşüşü ders saati çarpımıyla genel ortalamayı da olumsuz yönde etkileyecektir.

Örneklendirmemden de anlaşıldığı gibi alınan bu kararlar çocuklarımızı  menfi yönde etkileyecektir.

Puan sistemi mevcut sistemde çocuklarımız için önem taşımaktadır. Çocuklarımızın üzerinden bir sınav yükünü kaldırmak  ise amaç puan sistemi yerine not sisteminin getirilmesinin daha verimli olacağına inanıyoruz.

Gerekli değişikliğin yapılarak eski yöntemin yeniden uygulanmasını veliler olarak sizden talep ediyoruz.

SaygılarımızlaBugün N imzanı bekliyor!

N A bu imza kampanyası için senin desteğini bekliyor: «4,5,6,7,8 sınıflarda sınav yönetmeliği değişmesin 30318resmi gazete@meb.gov.tr». N ve imza atan diğer 46 kişiye katıl.