3600 EK GÖSTERGEDE EBELERİN OLMAMASINA SEN DE SES ÇIKAR

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 7.500.


3600 EK GÖSTERGEDE EBELERİN OLMAMASINA SEN DE SES ÇIKAR

3600 EK GÖSTERGE KAPSAMINDA EBELERE YAPILAN HAKSIZLIĞA HEP BİRLİKTE SES ÇIKARMALIYIZ. 

Ben ülkemizde görev yapan 56 bin ebeden biriyim. Sezaryen oranlarının azaltılmasında ebelik mesleğinin desteklenmesi gerektiğine dikkat çekilen bir dönemde, ebelerin 3600 ek gösterge kapsamına alınmadığını üzülerek öğrenmiş bulunuyorum. Ülkemizde ebelik eğitimi hemşirelik eğitimi ile benzer şekilde üniversitelerde yalnızca 4(dört) yıllık lisans düzeyinde sürmekte olup, ebeler için yüksek lisans ve doktora programları bulunmaktadır. Ayrıca ebeler hemşirelerle birlikte gerek birinci basamakta aile sağlığı ve toplum sağlığı merkezlerinde gerekse yataklı tedavi kuruluşlarında çoğu zaman aynı servislerle yan yana ve birlikte uyum içinde çalışmaktadır.

Bu nedenlerle 3600 ek gösterge kapsamına ebelerin alınmaması sağlık alanında çalışma barışını bozacak bir durumdur. Ayrıca bu durum ülkemizde hizmet veren ebeleri değersizlik duyguları ve tükenmişliğe sürükleyerek, gebelik, doğum ve doğum sonu sağlık hizmetlerinin kalitesini olumsuz etkileyecektir.

Konunun tarafınızdan yeniden değerlendirileceği ve ebeleri bu tür bir haksızlığa uğratmayacağınız inancı ile gereğini saygılarımla arz ederim.